Kontaktuppgifter

Läroämnet filosofi tillhör institutionen för filosofi, historia, kultur- och
konstforskning.

Pb 24
(Unionsgatan 40 A, 6. vån.)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET
tel. (09) 191 28079
fax (09) 191 28060

 

Alma-intranet

Niklas Toivakainen

FM/MA

Doctorand/Tutkijakoulutettava