Kontaktuppgifter

Läroämnet filosofi tillhör institutionen för filosofi, historia, kultur- och
konstforskning
.

PB 24
(Unionsgatan 40 A, 6. vån.)
00014 Helsingfors universitet

Välkommen!


Vid Helsingfors Universitet kan man studera filosofi vid två fakulteter. Läroämnet filosofi (svenskspråkigt) och teoretisk filosofi hör till Institutionen för filosofi, historia, kultur och konstforskning inom den humanistiska fakulteten, medan den statsvetenskapliga fakulteten erbjuder utbildning i praktisk filosofi.

Undervisningen i ämnet filosofi är svenskspråkig och skiljer sig från de övriga ämnena genom att ingen skarp skillnad görs mellan teoretisk och praktisk filosofi.

I anslutning till de filosofiska ämnena på sjätte våningen i Forsthuset verkar även von Wright och Wittgenstein-arkivet (WWA).

http://www.helsinki.fi/wwa/