Jatko-opiskelijaksi hakeminen

Hakukelpoisuus

Tieteellisen jatkokoulutuksen perustana on suomalainen ylempi korkeakoulututkinto tai ulkomaalainen koulutus, joka antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Vain poikkeustapauksessa jatko-opiskelijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on muulla tavalla saavuttanut valmiudet suorittaa jatko-opintoja.

Opinto-oikeuden hakeminen

 

Tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta haetaan tiedekunnalta sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomake on auki hakuaikana.

Kevään 2017 hakuajat:

 • 9. -23.2.
 • 12. - 26.4

Lukuvuoden 2017 - 2018 haku:

Syksystä 2017 alkaen hakukohteena on tohtoriohjelma. Hakuohjeet päivitetään kesän 2017 aikana.

Tohtoriohjelmien hakuajat:

 • 1. - 14.9.2017 (DPDR, ILS, Brain & Mind, DPBM, DocPop, CVM, CHEMS, MATRENA)
 • 1. - 14.11.2017 (CVM, CHEMS, MATRENA)
 • 1. - 14.2.2018 (CVM, CHEMS, MATRENA)
 • 3. - 16.4.2018 (DPDR, ILS, Brain & Mind, DPBM, DocPop, CVM, CHEMS, MATRENA)

TUTKINTOVAATIMUKSET, VALINTAPERUSTEET JA VALINTAOHJEET MUUTTUVAT 1.8.2017 ALKAEN. TIEDOT PÄIVITETÄÄN KESÄN AIKANA TOHTORIOHJELMIEN SIVUILLE. ALLA OLEVAT OHJEET OVAT SUUNTAA ANTAVIA.

Valintakriteerit

 • Ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava
 • Hyväksyttävä tutkimussuunnitelma
 • Hyväksyttävä henkilökohtainen opintosuunnitelma
 • Ohjaaja(t)
 • Seurantaryhmä
 • Pääaineen vastuuprofessorin puolto
 • Riittävä kielitaito (suomen, ruotsin tai englannin kielessä)

Hakemuksen liitteet

Kaikkien hakujärjestelmään jätettävien liitteiden on oltava PDF-muodossa.

1. Tutkimussuunnitelma

Tutkimussuunnitelma laaditaan yleensä yhteistyössä ohjaajan kanssa. Suunnitelman laajuus on 2 - 6 sivua.

2. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Tohtorin tutkintoon kuuluu 60 opintopistettä teoreettisia opintoja. Opintosuunnitelmasta on käytävä ilmi teoreettisten opintojen sisällöt ja suoritusajankohdat lukukauden tarkkuudella. (1 sivu)

Suunnitelma on laadittava siten, että tutkinto on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa.

Tohtorin tutkintovaatimukset

3. Tutkintodistus ja opintosuoritusote

Muualta kuin Helsingin yliopistosta valmistuneiden on esitettävä alkuperäinen todistus ja opinosuoritusote, tai tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tai julkisen notaarin oikeaksi todistamat jäljennökset tiedekunnan kansliassa viikon sisällä hakuajan päättymisestä.

Mikäli alkuperäinen tutkintotodistus ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen, se tulee käännättää virallisella kielenkääntäjällä.

Mikäli olet valmistunut muusta, kuin suomalaisesta yliopistosta huomaa, että tiettyjen maiden tutkintotodistuksia koskee omat maakohtaiset vaatimukset.

4. Ohjaajien, vastuuprofessorin sekä ohjausryhmän jäsenten puolto

Ohjaajien, vastuuprofessorin sekä ohjausryhmän jäsenten puollot toimitetaan erillisellä lomakkeella.

Linkki puoltolomakkeelle

Ohje PDF-tiedostojen yhteen liittämiseksi löytyy helpdeskin sivulta: PDF-tiedoston muokkaus.

Mikäli puoltolausuntojen toimittamisessa on ongelmia, ota yhteyttä maija.tiippana (a) helsinki.fi.

5. Kielitaitotodistus

Hakijan, joka on suorittanut maisterin tutkintonsa muussa maassa kuin Suomessa, on todennettava kielitaitonsa taso. Tohtorikoulutettavalle riittävä puhumistaso on taso 3 ja kuuntelemis-, lukemis- ja kirjoittamistaso 5. Kielipalveluiden taitotasokuvaukset. Riittävä kielitaito voidaan todistaa aiemman koulutuksen perusteella tai standardoidun kielitaitotestin tuloksella.

Mikäli hakija on kirjoittanut maisterin tutkintoon sisältyvän tutkielmansa (pro gradu) suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, kielitaitotodistusta ei tarvita.

Tohtoriohjelmien hakuohjeita

Tohtoriohjelmilla on omia linjauksiaan rahoituksesta tai ohjaajista. Tohtoriohjelmien hakuvaatimukset kuvataan niiden kotisivuilla.

Tohtorikoulutuksen hakuprosessi

1. Hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen hakujärjestelmässä.

2. Hakemus tarkastetaan tiedekunnan kansliassa hakuajan päätyttyä.

3. Tohtoriohjelmat tekevät tiedekunnalle ehdotuksen niihin otettavista tohtorikoulutettavista.

3. Dekaani myöntää tutkinnonsuoritusoikeuden tohtoriohjelmien esitysten perusteella.

Hakemusten käsittelyaika on 5 - 7 viikkoa. Kaikille hakijoille tiedotetaan päätöksestä kirjeitse.

Hakeminen erikoistumiskoulutuksiin

Erikoistumiskoulutusten hakukelpoisuudesta ja hakuajoista tarkemmin teollisuusfarmasian ja sairaala- ja terveyskeskusfarmasian sivuilla.

Sairaala- ja terveyskeskusfarmasia: Suvi Hakoinen (suvi.hakoine (at) helsinki.fi),

Teollisuusfarmasia: Mia Sivén (mia.siven (at) helsinki.fi)

Neuvonta