Tutkimus farmasian tiedekunnassa

Farmasian tiedekunnassa tehdään monitieteistä lääketutkimusta. Ongelmia analysoidaan niin soveltavien luonnontieteiden kuin terveystieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmasta.

Farmasian tutkimuksessa kehitetään lääkeaineille fysikaalisesti ja biologisesti käyttökelpoisia lääkemuotoja, sekä niiden valmistukseen tarvittavia teknologioita.

Myös lääkkeiden farmakologisten, toksikologisten ja terapeuttisten ominaisuuksien selvittäminen on keskeistä farmasian tutkimuksessa.

Lisäksi lääkeiden käyttön tutkiminen taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta kuuluu farmasian piiriin.

Lääketutkimusohjelmaan kuuluvat ryhmät:

Bioactivity screening group

Ryhmänjohtaja Päivi Tammela

Biopharmaceutics group

Ryhmänjohtaja Marjo Yliperttula

Drug delivery group

Ryhmänjohtaja Arto Urtti

Mass spectrometry and metabolomics group

Ryhmänjohtaja Tiina Kauppila

Pharmaceutical biophysics group

Ryhmänjohtajat Alex Bunker ja Tapani Viitala

Pharmaceutical design and discovery group

Ryhmänjohtaja Adyary Fallarero

Regenerative pharmacology group

Ryhmänjohtaja Raimo Tuominen

Preclinical drug formulation and analysis group

Ryhmänjohtaja Hélder Santos

Muut ryhmät:

Cancer and chemical biology group

Drug discovery (DD)

Kliinisen farmasian ryhmä

Formulation and industrial pharmacy (FIP)

Lääketaloustiede

Farmasian tiedekunnan osastot

Vastuulliset tutkijat

Farmasian tiedekunnan vastuulliset tutkijat

Tohtorikoulutus

Tiedekunnassa voi suorittaa farmasian ja filosofian tohtorin tutkinnon.

Lisää tietoa tohtorikoulutuksesta löytyy tiedekunnan jatkokoulutussivuilta.