Aiempien opintojen hyväksilukeminen

Farmasian tiedekunnassa tutkintoa suorittava läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija voi hakea opintojen hyväksilukemista aiemmin hankitun osaamisen perusteella. Opintojen hyväksilukemisen muodot ovat korvaaminen ja sisällyttäminen. Korvaavuutta ja sisällyttämistä haetaan alla olevalla lomakkeella.

Korvaavuus
Edellyttäen, että koulutusohjelmalle asetetut yleiset tavoitteet saavutetaan, voidaan tutkintovaatimuksiin kuuluvia opintojaksoja tai niiden osia korvata muissa tiedekunnissa tai muissa koti- tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritetuilla opinnoilla.

Yksittäisen opintojakson korvaamisesta muualla suoritetuilla opinnoilla päättää kyseisen opintojakson vastuuhenkilö. Jos kysymyksessä on laajemmat opinnot, kuten opintokokonaisuus, päättää hyväksymisestä kokonaisuudesta vastaavan oppiaineen professori.

Seuraavien opintojaksojen korvaavuuslomaketta ei palauteta suoraan vastuuhenkilölle:

  • 80144 Tilastotiede I: Tilastollisen ajattelun perusteet, Jarkko Isotalo (Metsätieteiden laitos, MMTDK). Ohje kurssin korvattavuudesta (PDF)
  • Orgaanisen kemian kaikki kurssit, Jari Yli-Kauhaluoma
  • Pakolliset kieliopinnot ja 99190 Akateemisen kirjoittamisen perusteet, ks. Kielikeskuksen korvaavuuslomake Flammassa
  • Farmaseutin tutkintoon kuuluva TVT-ajokortti korvataan suoraan muiden tiedekuntien vastaavalla opintojaksolla, joka on suoritettu vuonna 2005 tai sen jälkeen. TVT-ajokortin suoritusta ei voi korvata muulla kuin Helsingin yliopistossa 1.8.2005 jälkeen suoritetulla TVT-ajokortilla.

Valinnaisiin opintoihin ei voi saada korvaavuutta, vaan muualla suoritetut opinnot sisällytetään farmaseutin tai proviisorin valinnaisiin opintoihin (ks. ohje alla).

Sisällyttäminen
Farmaseutin tutkinnon valinnaisiin opintoihin ja proviisorin tutkinnon valinnaisiin aineopintoihin hyväksytään kaikkien tiede- ja taidekorkeakoulujen sekä Helsingin yliopiston muiden tiedekuntien opintoja.

Muualla suoritettuja opintoja voi sisällyttää valinnaisiin opintoihin. Helsingin yliopistossa suoritettuja opintoja ei tarvitse ilmoittaa hyväksilukulomakkeella, vaan niiden ilmoittaminen valinnaisiin opintoihin tehdään tutkintotodistuspyynnön yhteydessä.

Tutkintoon sisällytettävien opintojen tulee olla tutkinnonsuoritushetkellä alle 10 vuotta vanhoja.