Erillisten opintojen suoritusoikeus

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa. Suoritusoikeuksia myönnetään aiemmin suoritetun tutkinnon täydentämiseen, muualla suoritettavaan tutkintoon sisällyttämiseen tai ammattipätevyyden lisäämiseen.

Erillisten opintojen suoritusoikeuksia myönnetään tiedekunnan opetusmahdollisuuksien sekä hakijan aiempien opintojen määrän ja arvosanatason mukaan. Suoritusoikeuden saaneella ei ole oikeutta suorittaa yliopistossa tutkintoa eikä hänellä ole niitä etuja ja oikeuksia, joita yliopiston tutkinto-opiskelijalla on. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joihin oikeus on myönnetty. Opinto-oikeus on voimassa kaksi vuotta.

Erilliset opinnot ovat maksullisia.
Yksittäiset opintojaksot: 15 € / opintopiste.

Erillisten opintojen suoritusoikeuksia myönnetään kahdesti lukuvuodessa. Seuraavat hakuajat ovat:
1.4.-30.4.2018 ja 1.-31.10.2018

Suoritusoikeutta haetaan farmasian tiedekunnalta sähköisellä lomakkeella:

  • Erillisten opintojen suoritusoikeushakemus (käytössä vain hakuaikoina)

Hakemukseen tarvittavat liitteet:

Jos opinto-oikeutta haetaan muualla suoritettavaan tutkintoon sisällytettäviin opintoihin, tulee hakemukseen liittää jäljennös virallisesta opintosuoritusotteesta.

Jos opinto-oikeutta haetaan aiemmin suoritetun tutkinnon täydentämiseen pätevöitymistä varten, tulee hakemukseen liittää jäljennökset opintosuoritusotteesta ja tutkintotodistuksesta.

Jos opinto-oikeutta haetaan ammattipätevyyden lisäämiseksi, tulee hakemukseen liittää työnantajan lausunto sekä jäljennökset alaaan liittyvistä todistuksista.

Ulkomailla suoritetun farmasian tutkinnon Suomessa laillistamista varten vaadittavien opintojen hakemukseen tulee liittää jäljennös Valviran lausunnosta sekä vaadittavat kielitaitotodistukset.

Katso tarkemmat ohjeet ulkomailla suoritetun farmaseutin tai proviisorin tutkinnon laillistamiseen liittyen täältä.