Erillisten opintojen suoritusoikeus

Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa. Suoritusoikeuksia myönnetään tieteellisen tai ammatillisen pätevyyden lisäämiseksi tai muualla suoritettavaan tutkintoon liitettävien opintokokonaisuuksien tai opintojaksojen suorittamiseksi. Erillisten opintojen suoritusoikeuksia myönnetään tiedekunnan opetusmahdollisuuksien sekä hakijan aiempien opintojen määrän ja arvosanatason mukaan. Suoritusoikeuden saaneella ei ole oikeutta suorittaa yliopistossa tutkintoa eikä hänellä ole niitä etuja ja oikeuksia, joita yliopiston tutkinto-opiskelijalla on. Suoritusoikeus rajoittuu niihin opintoihin, joihin oikeus on myönnetty.

Erilliset opinnot ovat maksullisia.
Yksittäiset opintojaksot: 15 € / opintopiste.

Erillisten opintojen suoritusoikeuksia myönnetään kahdesti lukuvuodessa. Hakuajat päättyvät 30.9.2016 ja 2.5.2017 klo 15.00. Suoritusoikeutta haetaan farmasian tiedekunnalta seuraavalla lomakkeella:

Lomake liitteineen palautetaan osoitteeseen:

Farmasian tiedekunta
PL 56 (Biokeskus 2)
Viikinkaari 5 E
00014 HELSINGIN YLIOPISTO