Koulutusohjelmat

apteekissa


Farmasian tiedekunnassa voit suorittaa perustutkintoina farmaseutin alemman korkeakoulututkinnon ja proviisorin ylemmän korkeakoulututkinnon. Jatkotutkintoina ovat farmasian lisensiaatin ja farmasian tohtorin tutkinnot. Lisäksi tiedekunnassa voidaan suorittaa filosofian tohtorin jatkotutkintoja.

Farmaseutin ja proviisorin opinnoissa perehdytään lääke- ja apuaineiden kemiaan, lääkkeiden valmistukseen, biolääketieteelliseen farmasiaan, lääkehoitoon sekä lääkkeisiin yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Farmaseutin koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa farmaseutin tutkinnon (180 opintopistettä). Kokopäiväopiskelija voi suorittaa tutkinnon kolmessa lukuvuodessa lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon pohjalta. Farmaseutin koulutus koostuu juonnemallin mukaisesti järjestetyistä opinnoista, jotka sisältävät lopputyön ja kaksi kolmen kuukauden harjoittelujaksoa, joita yliopisto ohjaa ja valvoo.

Proviisorin koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa ensin farmaseutin tutkinnon ja sen jälkeen proviisorin tutkinnon (180 + 120 opintopistettä). Kokopäiväopiskelija voi suorittaa proviisorin tutkinnon kahdessa vuodessa farmaseutin tutkinnon pohjalta. Proviisorin tutkintoon johtava koulutus koostuu aineopinnoista ja syventävistä opinnoista, jotka sisältävät pro gradu -tutkielman.

Proviisorin pf-koulutusohjelmassa farmaseutin tutkinnon suorittanut opiskelija suorittaa proviisorin tutkinnon (120 op).

Muut opiskelumahdollisuudet

Lisäksi tiedekunnassa voi suorittaa erillisiä opintoja ja täydentää tutkintoaan esimerkiksi laillistamista varten.

Farmasiaa voi opiskella myös sivuaineena.

Jatkotutkinnoista ja niihin hakeutumisesta on lisätietoa Tutkimus ja jatkokoulutus -kanavalla.