Viikinkaari 9 (PL 56)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)
fax 02941 59138

Tiedekunnan hallinto- ja tukipalvelut:
ftdk-hallinto(at)helsinki.fi

Tiedekunnan opiskelijapalvelut:
farmasia-info(at)helsinki.fi

Kanslian aukioloajat:
ma-pe klo 12-15

Kanslia on suljettu
22.12.2014-2.1.2015.
Tiedekunnan kanslia

Tilat ja kartat
Puhelinluettelo
Hae yhteystietoja

facebook

Flamma

 

Opetustaidon arviointi

Yliopiston johtosäännön mukaan opetustaitotoimikunta antaa tarvittaessa lausunnon hakijoiden opetustaidosta täytettäessä professorin tehtäväää tai muuta opetus- ja tutkimustehtävää ja tutkittaessa edellytyksiä dosentin arvon myöntämiselle.

Opetustaidon arviointi farmasian tiedekunnassa

Tiedekunnan opetustaitotoimikunta (OTT) tekee opetustaidon arvioinnin hakijan opetustaidostaan tekemän kirjallisen selvityksen sekä hakijan antaman opetusnäytteen pohjalta. Opetustaitotoimikunta antaa opetustaidosta kirjallisen lausunnon.

Opetustaitoa arvioitaessa käytetään apuna seuraavia arviointimatriiseja:

Hakijan selvitys opetusansioistaan

Hakijan on liitettävä hakemukseensa enintään 4 sivun pituinen selvitys opetusansioistaan tai alla olevat tiedot sisältävä yliopistoportfolio.

Hakijan tulee kuvata selvityksessään ainakin seuraavia asioita:

1. Pedagoginen koulutus ja ajattelu

   • Pedagoginen kouluttautuminen
   • Opetusfilosofia, käsitys opettamisesta ja oppimisesta
   • Opetusosaamisen kehittäminen
   • Pedagogisen koulutuksen ja opetusfilosofian soveltaminen

   2. Käytännön opetuskokemus

     • Opetuskokemus (yliopisto-opetus tai vastaava)
     • Opetukseen verrattava koulutuskokemus muussa työelämässä
     • Opetuksen koordinointi, organisointi ja suunnittelu
     • Opinnäytteiden ohjaus
     • Tutkimukseen perustuva opetus
     • Opetuksen kehittäminen ja palautteenkeruu

     3. Taito tuottaa opetus- ja oppimateriaalia

       • Oppimateriaalin tuottaminen
       • Oppimateriaalin käyttö ja hyödyntäminen opetustyössä

       4. Muut opetukselliset ansiot

         • Tunnustukset, julkaisut, asiantuntija- ja luottamustehtävät, opetusyhteistyö, palaute

         Opetusnäyte

         Opetustaitotoimikunta voi pyytää hakijalta opetusnäytteen.

         Opetusnäytteen pituus on 20 minuuttia, jonka jälkeen varataan 10 minuuttia keskustelulle.

         Näytteen aiheen tulee olla sellainen kuin sen kuulijoina olisivat asianomaisen alan opiskelijat ja se voisi sisältyä johonkin asianomaisen alan opetukseen kuuluvaan opintojaksoon. Opetusnäytteen asiayhteys (kohderyhmä ja osa opetusta/kurssia) on esitettävä opetusnäytteen alussa. Opetusnäytteeseen osallistuvat edustavat kohderyhmää, jolle opetus kohdistetaan. Opetusnäytteen pitäjä voi käyttää apunaan muistiinpanoja ja tavanomaisia opetusvälineitä.

         Näytteen arvioinnissa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota siihen, miten hakija kykenee opetusnäytteen aikana ohjaamaan ja edistämään opetusnäytetilaisuuteen osallistuvien oppimista ja miten hakijan selvityksessä opetustaidostaan esille tuomat seikat näkyvät opetustilanteessa. Opetustaitotoimikunta arvio jokaisen hakijan opetustaidon yksityiskohtaisesti. Opetustaidon arviointi perustuu hakijan toimittamaan opetusta koskevaan dokumentaatioon ja opetusnäytteeseen.

         Saavuttaakseen opetustaidosta tietyn opetustaitotason, kaikkien ao. tason kriteerien ei välttämättä tarvitse täyttyä, vaan opetustaidon eri osa-alueet voivat kompensoida toisiaan. Hakijan opetustaidosta saama palaute (lausunto) tulee nähdä osana omaa oppimista.

        päivitetty 17.3.2014