Viikinkaari 5 E (PL 56)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 0294 1911 (yliopiston vaihde)

Tiedekunnan hallinto- ja tukipalveluista vastaa
Yliopistopalvelut

Tilat ja kartat
Puhelinluettelo
Hae yhteystietoja

facebook

Flamma

 

Dekaani

 

 

 

Hirvonen Jouni

Jouni Hirvonen (FaT)
Farmasian tiedekunnan dekaani
Farmasian teknologian professori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johdon assistentti Soile Saloranta

Dekaani on tiedekuntaneuvoston valitsema professori, jonka tehtävänä on johtaa ja ohjata tiedekuntaa. Dekaani käsittelee ja ratkaisee tiedekunnalle kuuluvat asiat jollei laissa, asetuksessa tai johtosäännössä toisin säädetä tai määrätä.

Dekaani vastaa viime kädessä niin tiedekunnan opetuksesta, tutkimuksesta ja yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta kuin tiedekunnan henkilöstöstä ja taloudesta.

Dekaani valvoo tiedekunnan toimintaa sekä vastaa tiedekunnan yleisestä toiminnasta, henkilöstöhallinnosta ja sen toteutumisesta yliopiston henkilöstöpolitiikan mukaisesti, sekä tiedekunnan taloudesta.

Varadekaanit

Varadekaanien lukumäärästä, tehtävistä, valinnasta ja varadekaanin toimimisesta dekaanin sijaisena päättää dekaani tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Yliopiston päävastuualueille tutkimus, opetus ja yhteiskuntasuhteet nimetään edustajat dekaaneista ja varadekaaneista yliopiston vastaaviin ryhmiin.

1. varadekaani (tutkimus- ja jatkokoulutusasiat)

 

 

 

Kostiainen Risto

Risto Kostiainen (FT)
Farmasian tiedekunnan dekaani
Farmaseuttisen kemian professori

 

 

 Tutkimuksesta vastaavan varadekaanin tehtäviä ovat tutkimuksen ja jatkokoulutuksen kehittäminen tiedekunnan tasolla sekä tarvittaessa toimiminen dekaanin sijaisena. Tutkimusvaradekaani on tutkimusasiaintoimikunnan puheenjohtaja.

 


 
2. varadekaani (opetus- ja kaksikielisyysasiat)

 

Outi Salminen
Dosentti, yliopistonlehtori

 

 

 

 

 

 

 

 

Opetuksesta vastaavan varadekaanin tehtävänä on johtaa opetusta ja opettamisen kehittämistä tiedekunnassa. Opetuksen varadekaani toimii opintoasiaintoimikunnan puheenjohtajana.