Fakulteteten
Viksbågen 5 E (PB 56)
00014 Helsingfors universitet
telefon +358-(0)294 1911 (växel)

Universitetsservicen (fi)
Lokaler och tillgänglighet
Telefonkatalog
Kontaktuppgifter

Flamma intranet

Dekanus

 

tehostekuva

Jouni Hirvonen
Professor i farmaceutisk teknologi

tel: +358 2941 59139

 

Dekanus är en professor som valts av fakultetsrådet och som har till uppgift att leda och styra fakulteten.

Dekanus fattar beslut i ärenden som hör till fakulteten, om inte ett ärende enligt en författning eller bestämmelse hör till någon annans befogenhet. Dekanus svarar i sista hand för fakultetens undervisning, forskning och samverkan med samhället samt fakultetens personal och ekonomi.

Dekanus övervakar arbetet vid fakulteten och ansvarar för fakultetens allmänna verksamhet, för personaladministrationen som ska följa universitetets personalpolitik och för fakultetens ekonomi.

Prodekanus (forsknings- och forskarutbildningsärenden)

 

Risto Kostiainen
Professor
tel: +358 2941 59170

Prodekanus med ansvar för forskningen har till uppgift att utveckla fakultetens forskning och påbyggnadsutbildning och fungera som ställföreträdande dekanus vid behov.

Prodekanus med ansvar för forskningen är ordförande för forskningsnämnden.

Prodekanus (undervisnings- och tvåspråkighetsärenden)

Outi Salminen
Professor
tel: +358 02941 59640

Prodekanus med ansvar för undervisningen har till uppgift att leda och utveckla undervisningen vid fakulteten. Prodekanus med ansvar för undervisningen är ordförande för utbildningsnämnden.

Närmare bestämmelser om hur dekanus och prodekanerna väljs och om deras uppgifter finns i instruktionen.