Forskning Publikationer Kontaktuppgifter

Fakulteteten
Viksbågen 5 E (PB 56)
00014 Helsingfors universitet
telefon +358-(0)294 1911 (växel)

Universitetsservicen (fi)
Lokaler och tillgänglighet
Telefonkatalog
Kontaktuppgifter

Flamma intranet

Forskningen vid fakulteten

Forskningen inom farmacin spänner över ett brett fält av läkemedelsforskning. Läkemedelsforskningen omfattar modellering av läkemedelsmolekyler, screening av naturligt förekommande bioaktiva föreningar samt bioteknisk och syntetisk framställning av läkemedel. Farmacins uppgift är att utveckla såväl fysikaliskt som biologiskt användbara läkemedelsformer för olika läkemedelssubstanser och den teknik som behövs för framställningen av dem. En viktig uppgift är också att kartlägga läkemedlens farmakologiska, toxikologiska och terapeutiska egenskaper. Inom forskningen tillämpas oftast ett mångvetenskapligt förhållningssätt, vilket innebär att problemområdet analyseras närmast ur de tillämpade naturvetenskapernas synvinkel men också ur en hälsovetenskaplig och delvis också samhällsvetenskaplig synvinkel.

Farmaceutiska fakulteten vill genom sin verksamhet främja de studerandes möjligheter till en professionell forskarkarriär. En viktig etapp på vägen till forskarkarriären är doktorsexamen, som är det primära målet för forskarstudierna.

Vid fakulteten finns också en läkemedelsforskningsenhet, CDR (Centre for Drug Research), som rekryterar både inhemska och utländska studerande och forskare inom farmaciområdet.