Presentation

Samverkan med samhället

Fakulteteten
Viksbågen 5 E (PB 56)
00014 Helsingfors universitet
telefon +358-(0)294 1911 (växel)

Universitetsservicen (fi)
Lokaler och tillgänglighet
Telefonkatalog
Kontaktuppgifter

Flamma intranet

Statistik

Statistik över anställda och studerande vid farmaceutiska fakulteten m.m. finns på Helsingfors universitets statistiksidor >>>