Presentation

Samverkan med samhället

Fakulteteten
Viksbågen 5 E (PB 56)
00014 Helsingfors universitet
telefon +358-(0)294 1911 (växel)

Universitetsservicen (fi)
Lokaler och tillgänglighet
Telefonkatalog
Kontaktuppgifter

Flamma intranet

Aktiv samverkan med samhället

Genom sin forskning och undervisning samverkar fakulteten med samhället. Grundforskningen och den tillämpade forskningen genererar ny kunskap och innovationer, grundexamens- och forskarutbildningen producerar experter för olika områden inom läkemedelsförsörjningen. Vid fakulteten bedrivs också uppdragsforskning och forskningen är då kundorienterad. Fortbildningsverksamheten erbjuder en möjlighet till livslångt lärande och möjligheter att upprätthålla och uppdatera yrkeskompetensen.

Den viktigaste formen för farmaceutiska fakultetens samverkan med samhället är de innovationer som forskningen producerar och de experter som utbildningen producerar. Den kunskap som forskningen genererar påverkar undervisningen och fortbildningen, som ökar och fördjupar yrkeskompetensen.

Fakulteten erbjuder myndigheter och medier information om allt som rör farmaciområdet. Läkemedelsverket använder farmaceutiska fakultetens expertnätverk vid bedömningen av försäljningstillstånd för läkemedel. Fakulteten tar initiativ och deltar i beslutsprocesser som gäller utbildningsområdet och samverkar med intresseorganisationer i branschen. Fakulteten samarbetar med Universitetsapoteket i frågor som gäller utvecklandet av de studerandes apotekspraktik, apoteksfarmaci och läkemedelsförsörjning. Fakulteten samverkar med samhället också när det gäller planeringen av läkemedelsförsörjningen i krissituationer. Internationellt verkar fakulteten genom sina experter bl.a. i Läkemedelsverkets farmakopékommitté.