Presentation

Samverkan med samhället

Fakulteteten
Viksbågen 5 E (PB 56)
00014 Helsingfors universitet
telefon +358-(0)294 1911 (växel)

Universitetsservicen (fi)
Lokaler och tillgänglighet
Telefonkatalog
Kontaktuppgifter

Flamma intranet

Lokaler och tillgänglighet

Fakultetens avdelningar och lokaler finns i Campus Vik i Biocentrum 2 som blev färdigt 1995. Fakultetens kansli ligger i Biocentrum 1.

Information om lokalernas utrustning och tillgänglighet separat för varje sal finns också på Helsingfors universitets tekniska avdelnings sidor .

Biocentrum 1 >>>
Biocentrum 2 >>>

Till fakultetens lokaler hittar du med hjälp av universitetets campuskartor eller Helsingfors och huvudstadsregionens karta. Information om lämpliga trafikförbindelser, rutter och tidtabeller hittar du med SAD:s reseplanerare.