Avdelningar Kontaktuppgifter

Fakulteteten
Viksbågen 5 E (PB 56)
00014 Helsingfors universitet
telefon +358-(0)294 1911 (växel)

Universitetsservicen (fi)
Lokaler och tillgänglighet
Telefonkatalog
Kontaktuppgifter

Flamma intranet

Avdelningar och enheter

Vid farmaceutiska fakulteten finns tre avdelningar som motsvarar fakultetens läroämnen:

Vid fakulteten verkar också en läkemedelsforskningsenhet, Centre for Drug Research.