Helsingfors universitet – Bland de bästa i världen

Helsingfors universitet är ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Den högklassiga forskningen vid universitetet skapar ny kunskap, med vilken man utbildar mångsidiga experter för olika branscher och som utnyttjas i det samhälleliga beslutsfattandet och inom näringslivet.

Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapligt samfund med 40 000 studerande och anställda som verkar på fyra campus i Helsingfors och på 17 andra orter.

Helsingfors universitet, som grundades år 1640, vill i fortsättningen befästa sin ställning som ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet och aktivt verka för mänsklighetens väl och för ett rättvist samhälle.

Campus