Elämänkatsomustieto Helsingin yliopistossa

Tietoa elämänkatsomustiedosta:

 Opetussuunnitelma perusopetuksessa
 Opetussuunnitelma lukiossa
 Tutkintovaatimukset yliopistossa

Yhteystiedot:

Filosofia
PL 24 (Unioninkatu 40 A)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 29287
fax 02941 28333
lisätietoja

Kasvatustiede
Pl 9 (Siltavuorenpenger 5 A)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 29593
fax 02941 29611
lisätietoja

Elämänkatsomustieto yliopistossa

Kuva

Elämänkatsomustieto (ET) on monitieteinen opintokokonaisuus, joka koostuu käytännöllisen ja teoreettisen filosofian, kasvatus- ja uskontotieteen sekä sosiaali- ja kulttuuriantropologian opinnoista. Mahdolliset yhteiset kurssit hyväksytään suoritukseksi kumpaankin opintokokonaisuuteen, mutta tutkinnon kokonaislaajuutta laskettaessa kunkin opintojakson opintopistemäärä otetaan huomioon vain kerran. Lisätietoja opintojen yhteensovittamisesta saa ET vastuuhenkilöltä filosofian kandiohjelmasta.

ET:n oppimäärät on suunniteltu luokan- ja aineenopettajiksi aikoville, mutta myös muut opiskelijat voivat sisällyttää ne tutkintoonsa. Tarkista elämänkatsomustiedon soveltuminen opintoihisi omasta koulutusohjelmastasi.

Elämänkatsomustiedon tutkintovaatimukset 1.8.2017 alkaen

Vastuuyksikkö: Filosofian kandidaattiohjelma

Tämän sivuston päivittäminen on päättymässä. Tarkasta tiedot weboodista.

Elämänkatsomustieto perusopinnot, FET-100, 30 op
• Johdatus elämänkatsomustietoon, EDUET101, 5op
• Johdatus tieteenfilosofiaan, FILK-111, 5 op
• Johdatus etiikkaan, FILK-112, 5 op
• Johdatus yhteiskuntafilosofiaan, FILK-113, 5 op
• Uskontotieteen perusteet, TUK-105, 5 op
• Uskomukset, asenteet ja kosmologiat, YK-218, 5 op
 
Elämänkatsomustieto aineopinnot, FET-200, 30 op
• Maailman uskontoperinteet, KUKA-US203, 5 op
• Filosofisen ajattelun menetelmät, FILK-224, 5 op
• Filosofinen kirjoitusharjoitusseminaari, FILK-E213, 5 op
• Uusi ja vanha kansanusko, KUKA-FO215, 5 op
• Antropologian keskeisiä kysymyksiä, YKA-221, 5 o
• Etnografiaseminaari I, YKA-222, 5 op

 

Perus- ja aineopinnot (30 + 30 op = 60 op) antavat aineenopettajan pätevyyden opetettavan aineen osalta.

Tarkista paikkansa pitävyys sekä temmat kuvaukset ja muut ajantasaiset tiedot esimerkiksi opetuksesta ja suorituksiin ilmoittautumisesta WebOodista, Guidesta ja/tai vastuuyksiköiden sivuilta.

 

 

 

Sivua päivittää Eero Salmenkivi, viimeksi päivitetty 6.9.2018.
sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi