Elämänkatsomustieto Helsingin yliopistossa

Tietoa elämänkatsomustiedosta:

 Opetusta antavat laitokset
 Tutkintovaatimukset
 Opetustarjonta
 Opetussivustot
 Tutkimus
 Muut yliopistot

Yhteystiedot:

Käytännöllisen filosofian oppiaine
PL 24 (Unioninkatu 40 A)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 28331
fax 02941 28333
lisätietoja

Opettajankoulutuslaitos
Pl 9 (Siltavuorenpenger 5 A)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 29593
fax 02941 29611
lisätietoja

Opetustarjonta yliopistossa

Kuva

ET:n opetustiedot löytyvät WebOodista valtiotieteellisen tiedekunnan politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen oppaasta.


Elämänkatsomustiedon sivuaineopinnot (25 op/25 op + 35 op = 60 op)
luokanopettajaopiskelijan näkökulmasta

Mitä on elämänkatsomustieto ?
Elämänkatsomustieto (ET) on monitieteinen oppiaine, joka on tullut Suomen kouluihin vuonna 1985. Se on oppiaine, jota yleissivistävässä koulutuksessa eli perusopetuksessa ja lukiossa opetetaan uskonnon sijasta ensisijaisesti uskontokuntiin kuulumattomille.

Mitä ovat ET:n sivuaineopinnot?
Helsingin yliopistossa elämänkatsomustieto on monitieteinen opintokokonaisuus, joka koostuu käytännöllisen ja teoreettisen filosofian, kasvatus- ja uskontotieteen sekä kulttuuri- ja sosiaaliantropologian opinnoista. Elämänkatsomustiedon sivuaineopinnot (25 tai 60 op) on Helsingin yliopiston opiskelijoille vapaa kokonaisuus, johon otetaan kaikki halukkaat.

Elämänkatsomustiedosta voi suorittaa seuraavat oppimäärät
- perusopinnot (25 op)
- perus- ja aineopinnot (25+35 op, 60 op antaa aineenopettajan pätevyyden)
(huom: useissa OKL:n papereissa mainitaan ainoastaan 25 op:n vaihtoehto, mutta tämä johtuu vain siitä, että OKL:lla ei ole omaa osuutta aineopintojen 35 op:ssa).
Arvosanan myöntää valtiotieteellisen tiedekunnan politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen käytännöllisen filosofian oppiaine.

Miksi ET sivuaineeksi?
ET on mielenkiintoinen ja monipuolinen aine, joka sopii erinomaisesti yhteen luokanopettajan opintojen kanssa.

 • ET tukee opettajan työtä
  • ET on yleiskasvatuksellinen oppiaine, jonka opiskeleminen tukee kasvatuksellista ajattelua erityisesti monikulttuurisessa ympäristössä, vaikkei opettaja lainkaan opettaisi ET:tä.
  • ET:ssä opetuksen luonne edellyttää asioiden itsenäistä pohtimista (tähän liittyvä miinus ja haaste: ET:ssä on myös melko vähän oppimateriaalia). Sivuaine antaa tässä paljon apua.
  • Yläkoulun opettajat usein epäpäteviä ->
   sivuaine antaa pätevyyden koko yhtenäisessä peruskoulussa
 • ET on varmasti monipuolisin sivuainekokonaisuus, jonka opinnot jakautuvat kolmeen tiedekuntaan ja viiteen laitokseen/oppiaineeseen.
  • Filosofia ja kulttuuritieteet tarjoavat sekä syvällistä että laaja-alaista yleissivistystä.
  • ET opinnot tukevat sekä oman aikamme ymmärtämistä että opettajan itseymmärrystä
 • ET on vapaa aine
  • ET:n opinnot voi aloittaa silloin, kun haluaa ja tehdä omaan tahtiinsa. Ei tarvitse pyrkiä eikä pelätä rannalle jäämistä tai vain osittaisia suorituksia.
  • Lähes kaiken voi suorittaa kirjatentteinä silloin kuin itselle sopii. Päällekkäsiyys harjoittelun tms. kanssa ei ole ongelma.

Vähemmän ruusuista:

 • vain 5 % oppilaista (pääkaupunkiseudulla tosin noin 10 %) opiskelee ET:tä ->
  • voi käydä niin, ettei ainetta pääse opettamaan.
  • ET on harvoin valtti työpaikan saamisessa.
 • Itsenäisyyden toinen puoli on vähäinen tuki ja hajanaisuuden tunne.
  • ET kurssit ovat aina muun opetuksen takia järjestettyjä (ts. opetus ei ole vain ET:tä varten).
  • Kurssien hahmottaminen kokonaisuudeksi on pitkälle opiskelijan vastuulla.
  • Oppiaineelle omistautunutta ohjausta voi olla vaikea löytää muualta kuin OKL:sta ja käytännöllisen filosofian oppiaineesta.

ET kannattaa valita, jos

 • olet kiinnostunut katsomuksellisista kysymyksistä
 • olet kiinnostunut filosofiasta ja/tai uskontojen ja kulttuurin tutkimisesta tai
 • jos haluat itse tehdä omat aikataulusi vapaasti
 • jos et halua kantaa huolta sivuaineisiin pyrkimisestä tai niiden jatkumisesta 60 op:een
 • jos et katso tarvitsevasi sivuainetta erityiseksi valtiksi työmarkkinoilla

 

 

 

Sivua päivittää Eero Salmenkivi, viimeksi päivitetty 2.8.2016.
sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi, puh. 02941 29593