Elämänkatsomustieto Helsingin yliopistossa

Tietoa elämänkatsomustiedosta:

 Opetussuunnitelma perusopetuksessa
 Opetussuunnitelma lukiossa
 Tutkintovaatimukset yliopistossa

Yhteystiedot:

Filosofia
PL 24 (Unioninkatu 40 A)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 29287
fax 02941 28333
lisätietoja

Kasvatustiede
Pl 9 (Siltavuorenpenger 5 A)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 29593
fax 02941 29611
lisätietoja

Oppiaineen esittely


Elämänkatsomustieto (ET) on monitieteinen oppiaine, joka on tullut Suomen kouluihin vuonna 1985. Se on oppiaine, jota yleissivistävässä koulutuksessa eli perusopetuksessa ja lukiossa opetetaan uskonnon sijasta uskontokuntiin kuulumattomille. Oppiaineen sisältö selviää tarkemin ohesta aukeavista perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmista. Vuoden 2003 lakiuudistuksista lähtien uskontokuntiin kuulumattomat oppilaat on pitänyt ohjata suoraan elämänkatsomustietoon, aiemmin vaadittua uskonnonopetuksesta vapauttamista ei tarvita. Samasta uudistuksesta lähtien elämänkatsomustietoon ovat voineet osallistua myös ne oppilaat, joiden omaa uskontoa ei opeteta.

Helsingin yliopistossa elämänkatsomustieto on monitieteinen opintokokonaisuus, joka koostuu käytännöllisen ja teoreettisen filosofian, kasvatus- ja uskontotieteen sekä kulttuuri- ja sosiaaliantropologian opinnoista. Opintojen tarkempi sisältö selviää tutkintovaatimuksista.