Elämänkatsomustieto Helsingin yliopistossa

Tietoa elämänkatsomustiedosta:

Yhteystiedot:

Käytännöllisen filosofian oppiaine
PL 24 (Unioninkatu 40 A)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 28331
fax 02941 28333
lisätietoja

Opettajankoulutuslaitos
Pl 9 (Siltavuorenpenger 5 A)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 29593
fax 02941 29611
lisätietoja

Ajankohtaista

ET:n tutkintovaatimukset ovat muuttuneet
Elämänkatsomustiedon uudet tutkintovaatimukset vusiksi 2014–2017 on hyväksytty valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 8.4.2014. ET:n vastuuoppiaine on edelleen käytännöllinen filosofia valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Tutkintovaatimusuudistuksessa ET (luokanopettajien) peruskurssin pistemäärää nostettiin
3+1 = 4 opintopisteeseen. Kursisin lisättiin erityinen lukio-osuus, joka voidaan suorittaa verkossa kurssin verkkosivuilla annettujen tehtävien avulla.


Uudet opetussuunnitelmat tekeillä
Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja opetuksen valtakunnallisista tavoitteista. Opetushallituksessa on valmisteltu uudet opetussuunntelman perusteet uuden tuntijaon pohjalta. Ne olivat julkisesti kommentoitavana keväällä 2014. Virallisten lausuntojen jälkeen OPS-perusteet hyväksyttänee vielä kuluvan vuoden aikana.

OPS-perusteet 2016

Elämänkatsomustieto löytyy sivuilta tällä hetkellä luokittain.

 

 

 

Sivua päivittää Eero Salmenkivi, viimeksi päivitetty 31.7.2014
sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi, puh. 09 - 191 29593