Elämänkatsomustieto Helsingin yliopistossa

Tietoa elämänkatsomustiedosta:

Yhteystiedot:

Käytännöllisen filosofian oppiaine
PL 24 (Unioninkatu 40 A)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 191 28331
fax (09) 191 28333
lisätietoja

Opettajankoulutuslaitos
Pl 9 (Siltavuorenpenger 5 A)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 191 29593
fax (09) 191 29611
lisätietoja

Ajankohtaista

Apumatti on jäänyt pois
HY:n oppiamateriaalipankki Apumatti poistui käytöstä 31.12.2013. ET materiaalit ovat siirtymässä HY blogi-sivuille. Perusosan sivut ovat jo siellä, samoin harjoittelun. Valinnaiskurssin sivut ja opiskelijoiden tekemät tuntisuunnitelmat täydentyvät kevään kuluessa.

Uudet opetussuunnitelmat tekeillä
Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja opetuksen valtakunnallisista tavoitteista. ET:n tuntimäärä väheni yhdellä. Opetusta on luokilla 1-2 kaksituntia, luokilla 3-6 viisi tuntia ja luokilla 7-9 kole tuntia. Erittäin tervetullutta on 5. luokan jälkeisen nivelkohdan poistuminen.

Opetushallituksessa on aloitettu uusien opetussuunntelman peruseiden valmistelu uuden tuntijaon pohjalta.

Kuuma keskustelu katsomusaineiden opettamisen mallista
Kesällä 2012, muun muassa Helsingin Sanomien ja Suomen Kuvalehden palstoilla on käynnistynyt edellen jatkuva keskustelu siitä, pitäisikö nykyistä tapaa opettaa uskontoa ja elämänkatsomustietoa muuttaa. Nykymallin vaihtoehtona on useimmiten esitetty kaikille oppilaille yhteistä uskontotietoa. Uskonnottomasta näkökulmasta jo oppiaineen nimi on ongelmallinen. Lisäksi ei ole helppo nähdä, kuinka ET:n tärkeimpiä sisältöjä, kuten moraalikasvatusta, opetettaisiin tällaisessa aineessa. Asiaa kannattaa toki selvittää, koska nykymalliin liittyy paljon ongelmia, esimerkiksi useissa kunnissa et-oppilaiden oikeus saada aineen opetusta ei toteudu kunnolla. niin & näin 2013/1 julkaisi asiasta runsaasti kirjoituksia (ks. http://netn.fi/katsomusaineet).

 

Sivua päivittää Eero Salmenkivi, viimeksi päivitetty 9.1.2014
sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi, puh. 09 - 191 29593