Elämänkatsomustieto Helsingin yliopistossa

Tietoa elämänkatsomustiedosta:

Yhteystiedot:

Käytännöllisen filosofian oppiaine
PL 24 (Unioninkatu 40 A)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 28331
fax 02941 28333
lisätietoja

Opettajankoulutuslaitos
Pl 9 (Siltavuorenpenger 5 A)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 29593
fax 02941 29611
lisätietoja

Ajankohtaista

ET:n tutkintovaatimukset ovat muuttuneet
Elämänkatsomustiedon uudet tutkintovaatimukset vuosiksi 2014–2017 on hyväksytty valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 8.4.2014. ET:n vastuuoppiaine on edelleen käytännöllinen filosofia valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Käyttäytymistietellisessä otettiin käyttöön uudet tutkintovaatimukset 1.8.2016. Niihin sisältyy uusi 4 op:n Johdatus elämänkatsomustietoon kurssi. Se on osittain yhteinen luokanopettajien monialaisten opintojen uuden "katsomusaineiden, erityisesti elämänkatsomusteidon didaktiikka" kurssin kanssa.

Uudet opetussuunnitelmat käyttöön paikallistasolla
Opetushallituksessa on valmisteltu uudet opetussuunntelman perusteet sekä perusopetukseen (POPS2014) että lukioon (LOPS2015). Niihin perustuvat opetussuunnitelmat otetaan paikalllisella tasolla käyttöön 1.8.2016.

ET:n tuntisuunnitelmat palanneet sivuille
HY luokanopettajopiskelijoiden tekemät elämänkatsomustiedon tuntisuunnitelmat ovat olleet poissa näiltä sivuilta lähes kaksi vuotta Apumatin kaatumisen jälkeen. Tämän vuoden alusta tuntisuunnitelmia taas löytyy Elämänkatsomustiedon didaktiikan blogista kohdasta opettaminen.

 

 

Sivua päivittää Eero Salmenkivi, viimeksi päivitetty 2.8.2016
sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi, puh. 02941 29593