Elämänkatsomustieto Helsingin yliopistossa

Tietoa elämänkatsomustiedosta:

Yhteystiedot:

Filosofia
PL 24 (Unioninkatu 40 A)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 29287
fax 02941 28333
lisätietoja

Kasvatustiede
Pl 9 (Siltavuorenpenger 5 A)
00014 Helsingin yliopisto
puh. 02941 29593
fax 02941 29611
lisätietoja

Tervetuloa!Elämänkatsomustieto (ET) on monitieteinen oppiaine, joka on tullut Suomen kouluihin vuonna 1985. Se on oppiaine, jota yleissivistävässä koulutuksessa eli perusopetuksessa ja lukiossa opetetaan uskonnon sijasta uskontokuntiin kuulumattomille. Helsingin yliopistossa elämänkatsomustieto on monitieteinen opintokokonaisuus, joka koostuu käytännöllisen ja teoreettisen filosofian, kasvatus- ja uskontotieteen sekä kulttuuri- ja sosiaaliantropologian opinnoista.

Tämä verkkosivusto on tarkoitettu ennen kaikkea elämänkatsomustiedosta kiinnostuneille Helsingin yliopistossa. Se pyrkii kuitenkin tarjoamaan hyödyllistä ja kiinnostavaa aineistoa kaikille elämänkatsomustiedosta ja sen opetuksesta ja opiskelusta kiinnostuneille. Sivuilta ja niillä olevien linkkien takaa löytyy tietoa elämänkatsomustiedon opiskelusta Helsingin yliopistossa sekä oppiaineen opettamisesta niin lukioissa kuin peruskouluissakin. Sivuston kautta löytyy myös elämänkatsomustietoon ja sen opetukseen, opiskeluun ja oppimiseen liittyviä erilaisia aineistoja.

Pikalinkit:

ET-opetusta antavat tiedekunnat Helsingin yliopistossa: