Tutkimus Jatkokoulutus Yhteystiedot

Espanjalainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

Henkilöstön yhteystiedot löytyvät henkilökohtaisilta TUHAT-sivuilta, vastaanottoajat Flamma-intranetistä

PL 24 (Unioninkatu 40, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen puhelinluettelo

Jatkokoulutus

Jatko-opiskelijaksi pyrkimisestä on keskusteltava ensin oppiaineen professorin kanssa. Edellytyksenä hyväksytyksi tulemiselle on mm. perusteltu kirjallinen tutkimussuunnitelma.

Jatko-opiskelijoiden edellytetään osallistuvan aktiivisesti jatkokoulutusseminaariin, jonka istunnoissa opiskelijat esittelevät tekeillä olevia töitään; niihin voi myös kuulua vierailuluentoja. Jatko-opiskelijoille tiedotetaan myös muista oppiaineen järjestämistä tapahtumista, jotka nivoutuvat jatkokoulutukseen.

Jatko-opiskelijaksi hakemisesta löydät tietoa humanistisen tiedekunnan sivuilta.