Yhteystiedot

Espanjalainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

Henkilöstön yhteystiedot löytyvät henkilökohtaisilta TUHAT-sivuilta, vastaanottoajat Flamma-intranetistä

PL 24 (Unioninkatu 40, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen puhelinluettelo

Tietoa oppiaineesta

Tietoa oppiaineesta

Espanjan kielen tutkimuksella on Suomessa vanha perinne. Vuonna 1878 syntynyt Oiva Johannes Tallgren (myöhemmin Tuulio) lähti maisteriksi valmistuttuaan pitkälle opintomatkalle Keski- ja Etelä-Eurooppaan vuonna 1901. Madridissa hän opiskeli sen ajan kuuluisimman hispanistin Ramón Menéndez Pidalin oppilaana vuosisadan alkuvuosina. Tuulion väitöskirja Estudios sobre la Gaya de Segovia (1907) oli ensimmäinen Helsingin yliopistossa hyväksytty espanjankielinen ja espanjaa koskeva väitöskirja.

Tuulio julkaisi espanjaa koskevien tutkielmien lisäksi suuren määrän mm. italiaa, katalaania ja arabiaa koskevia tutkimuksia. Eurooppalaisessa mittakaavassa häntä pidetään hispano-arabialaisen filologian (espanjan ja arabian välisen vuorovaikutuksen) tutkimuksen perustajana. Vuodesta 1928 aina kuolemaansa saakka 1941 hän oli eteläromaanisten kielten henkilökohtainen ylimääräinen professori Helsingin yliopistossa.

Tuulion aloittamaa hispano-arabistista tutkimusperinnettä jatkoi hänen oppilaansa Eero K. Neuvonen, jonka väitöskirja Los arabismos en el español del siglo XIII (vuodelta 1941) on vieläkin suomalaisen hispanistiikan tunnetuin teos. Toisen maailmansodan jälkeen tutkimusperinne katkesi lähes neljäksikymmeneksi vuodeksi. Neuvonen siirtyi Turkuun yliopiston ylikirjastonhoitajaksi. Käytännön espanjaa opetettiin yliopiston lisäksi Helsingin kauppakorkeakoulussa (nykyään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu), jonne lehtori Erkki Vierikko perusti iberoamerikkalaisen instituutin. Instituutin toiminnan tyrehdyttyä sen kirjasto siirrettiin Helsingin yliopistoon, jonne samalla perustettiin iberoamerikkalainen keskus.

Iberoromaanisten kielten professorinvirka perustettiin vuonna 1981. Silloin tuli mahdolliseksi suorittaa syventävät opinnot espanjalaisessa filologiassa. Perusopinnot ja aineopinnot (approbatur ja cum laude) käynnistyivät 1970-luvun alussa; opiskelijajärjestö Setenta perustettiin nimensä mukaisesti vuonna 1970. Koko 1970-luvun espanjalaisen filologian opetuksen suunnittelusta ja tutkintovaatimuksista huolehti romaanisen filologian henkilökohtainen ylimääräinen professori Erik von Kraemer. Käytännön espanjan kielen opetusta oli 1960-luvulla antanut Elena Talavera y Seco; vuonna 1969 perustetun ensimmäisen pysyvän espanjan kielen lehtorinviran haltijaksi tuli tri Alfonso Reta.

1980-luvun kuluessa romaanisten kielten laitoksen iberoromaanista kielikirjoa laajennettiin myös portugaliin (vuodesta 1983 laitoksella on ollut Portugalin valtion ylläpitämä lehtoraatti), galegoon (Xunta de Galician tuella) ja katalaaniin (Generalitat de Catalunyan tuella). Myös ei-romaanisen baskin kielen (euskaran) kursseja on järjestetty 1980-luvulta alkaen (Eusko Jaurlaritzan tuella).

Espanjalainen filologia on 1.1.2010 lähtien kuulunut nykykielten laitokseen.