Opiskelijaksi Opetustiedot Työelämään

Espanjalainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

Henkilöstön yhteystiedot löytyvät henkilökohtaisilta TUHAT-sivuilta, vastaanottoajat Flamma-intranetistä

PL 24 (Unioninkatu 40, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen puhelinluettelo

Galicialainen filologia

Galicialaisesta filologiasta voi suorittaa Helsingin yliopistossa 25 opintopisteen laajuisen sivuainekokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja. Galicialaisen filologian opinnot antavat perustaidot galegon kielestä sekä yleiskuvan Galician kirjallisuudesta, historiasta ja kulttuurista. Ne tarjoavat myös filologisen pohjan galegon kielen lisäopiskeluun ja tutkimukseen. Erityisen hyvin galegon opiskelu sopii portugalin opiskelijoille sekä kielihistoriasta kiinnostuneille: galego on vanhakantainen kieli, joka on säilyttänyt monia muista Iberian niemimaalla puhuttavista kielistä kadonneita piirteitä. Myös muut kuin espanjalaisen tai portugalilaisen filologian opiskelijat ovat tervetulleita kursseille; välttämätön edellytys kuitenkin on, että opiskelija hallitsee riittävästi espanjaa tai portugalia.

Galegon kielen opetusta sekä galegonkielisen kirjallisuuden hankintaa Helsingin yliopistossa rahoittaa Galician autonominen hallitus, Xunta de Galicia. Vuosittain järjestetään vähintään galegon alkeiskurssi sekä tarpeen ja kysynnän mukaan myös jatkokurssi sekä kielihistorian ja kirjallisuuden kurssit.

Opetustiedot löydät WebOodin opinto-oppaasta (voit selata eri vuosien oppaita valitsemalla näytön yläreunan alasvetovalikosta haluamasi lukuvuoden).