Yhteystiedot

Espanjalainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

Henkilöstön yhteystiedot löytyvät henkilökohtaisilta TUHAT-sivuilta, vastaanottoajat Flamma-intranetistä

PL 24 (Unioninkatu 40, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen puhelinluettelo


ESPANJALAINEN FILOLOGIA / FILOLOGÍA ESPAÑOLA

CARRIÓN-PEÑA, Lili, yliopisto-opettaja
lili.carrion-pena[at]helsinki.fi

HÄMÄLÄINEN, Taina, FT, yliopistonlehtori - KOTISIVUT - /
Doctora en filología española, lectora - Página personal -

Erikoisalat: nykyespanjan syntaksi, galegon kieli, asiatekstien kääntäminen
Especialidades: sintaxis del español moderno, gallego, traducción de documentos
taina.i.hamalainen[at]helsinki.fi

RIIHO, Timo, FT, iberoromaanisten kielten professori /
Doctor en filología española, Catedrático de lenguas iberorrománicas
timo.riiho[at]helsinki.fi

SANROMÁN, Begoña, FT, dosentti, espanjan kielen yo-lehtori /
Doctora en filología española, profesora titular
Erikoisalat: leksikografia ja leksikologia
Especialidades: lexicografía y lexicología
begona.sanroman[at]helsinki.fi

GALICIALAINEN FILOLOGIA - GALEGON KIELI / FILOLOGÍA GALLEGA - LENGUA GALLEGA

Kurssit avoimia kaikille yliopiston opiskelijoille.

HÄMÄLÄINEN, Taina, FT, yliopistonlehtori - KOTISIVUT - /
Doctora en filología española, lectora - Página personal -
Erikoisalat: nykyespanjan syntaksi, galegon kieli, asiatekstien kääntäminen
Especialidades: sintaxis del español moderno, gallego, traducción de documentos
taina.i.hamalainen[at]helsinki.fi

SIIMES, Santeri, FM
santeri.siimes[at]helsinki.fi

KATALONIALAINEN FILOLOGIA - KATALAANIN KIELI / FILOLOGÍA CATALANA - LENGUA CATALANA

Kurssit avoimia kaikille yliopiston opiskelijoille.

MUT, Joan, licenciado
joan.mut[at]helsinki.fi

DOSENTIT

BARTENS, Angela, Dr. phil./ Doctora habilitada en filología española
Erikoisalat: kielikontaktit, sosiolingvistiikka, kielipolitiikka
Especialidades: contacto de lenguas, pidgins y criollos, sociolingüística, sociología del lenguaje, política lingüística y planificación lingüística, teoría MSN
angela.bartens[at]helsinki.fi

KEMPAS, Ilpo, FT / Doctor habilitado en filología española
Erikoisalat: espanjan verbisyntaksi, katalaanin verbisyntaksi
Especialidades: sintaxis verbal del español, sintaxis verbal del catalán
ilpo.kempas[at]seamk.fi

KIVIHARJU, Jukka, FT, latinal. ja espanjal. filologian dos. /
Doctor habilitado en filología española

POSIO, Pekka

SANROMÁN, Begoña, FT, espanjan kielen yo-lehtori /
Doctora en filología española, profesora titular

Erikoisalat: leksikografia ja leksikologia
Especialidades: lexicografía y lexicología
begona.sanroman[at]helsinki.fi

JATKO-OPISKELIJAT / DOCTORANDOS

LANTTO, Hanna, FM
Erikoisalat: baski, kaksikielisyys, kielikontaktit, koodinvaihto
hanna.lantto[at]helsinki.fi

LIIKANEN, Elina, FM
Erikoisalat: Espanjan nykykirjallisuus
elina.liikanen[at]helsinki.fi

HALLINTOHENKILÖKUNTA / PERSONAL ADMINISTRATIVO

Opetus- ja opiskelijapalvelut Metsätalossa (Flamma-intranetissä, vaatii kirjautumisen)