Tutkimushankkeet ja -intressit Jatkokoulutus Julkaisut Yhteystiedot

Englantilainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 6. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tutkimus ja jatkokoulutus > Kirjallisuudentutkimus

Laitoksen englanninkielisen kirjallisuudentutkimus on laajinta ja monipuolisinta Suomessa. Erityisen vahvoja aloja ovat nykykirjallisuus (amerikkalainen, brittiläinen, irlantilainen ja postkoloniaalinen), varhaismodernin ajan kirjallisuus, naiskirjallisuus, kerronnantutkimus, kognitiivinen kirjallisuudentutkimus ja kirjallisuusteoria. Tieteiskirjallisuus on uusi kiinnostuksen kohde, joka on erityisen suosittu jatko-opiskelijoiden keskuudessa.

Professori Bo Pettersson on vastuussa laitoksen kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen jatko-opintojen seminaarista ja on viime vuosina ohjannut mm. amerikkalaista ja brittiläistä kirjallisuutta käsitteleviä väitöskirjoja. Hän johtaa tätä nykyä myös laitoksen tutkimusryhmää “Interfaces between Language, Literature and Culture”.

Laitoksella työstetään myös useita postkolonialistisia ja diaspora-kirjallisuuden tutkimushankkeita dosentti Mark Shackletonin johdolla “Cross-Cultural Contacts: Diaspora Writing in English” -tutkimusprojektin puitteissa. Muita kirjallisuudentutkimukseen suuntautuneita yliopistonlehtoreita ja postdoc-tutkijoita ovat Joseph Flanagan, Nely Keinänen, Merja Polvinen, Maria Salenius, Mark Shackleton ja Howard Sklar. Useimmat kirjallisuudenopettajista toimivat ohjaajina Helsingin yliopiston Filosofian, taiteiden ja yhteiskunnan tutkimuksen tohtoriohjelman puitteissa. Myös jatko-opiskelijat toimivat aika ajoin laitoksen kirjallisuuden opettajina. Katso myös henkilökunnan Tuhat-sivut, jossa löytyy tietoa julkaisuista ja muusta toiminnasta, sekä Jatko-opiskelijat.