Tutkimushankkeet ja -intressit Jatkokoulutus Julkaisut Yhteystiedot

Englantilainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 6. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tutkimus ja jatkokoulutus > Hy-Talk

Hy-Talk on soveltavan kasvatustieteen laitoksen sekä englannin, saksan, romaanisten ja pohjoismaisten kielten laitosten yhteisprojekti, jossa tarkastellaan puhutun kielen testausta. Projektissa on videoitu perusopetuksen 7-luokkalaisia ja lukion ensimmäisen vuosikurssin oppilaita pareittain toteutetuissa puhutun kielen kokeissa. Oppilaiden tuotokset on tämän jälkeen arvioitu Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoista sovelletun kriteeriviitteisen arviointiskaalan avulla. Puheaineisto on litteroitu kielenpiirteiden tarkastelua varten, joten englannin kielen laitoksen opiskelijat voivat esimerkiksi käyttää aineistoa tutkielmissaan. Lisäksi tuotosten arvioinnit on koottu yhteen tilastollista analyysia varten. Lisätietoja projektista englantilaisessa filologiassa antaa Niina Hynninen. Projektia vetää soveltavan kasvatustieteen laitoksen Raili Hildén. Lisätietoja löydät myös Hy-Talk-projektin kotisivuilta:

http://blogs.helsinki.fi/hy-talk