Tutkimushankkeet ja -intressit Jatkokoulutus Julkaisut Yhteystiedot

Englantilainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 6. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tutkimus ja jatkokoulutus > Englanti lingua francana

Englanti ja Amerikka ovat kaksi maata, joita sama kieli erottaa. — G. B. Shaw

Englanti globaalina lingua francana on uusi tutkimusala, jonka terävintä kärkeä on Helsingin yliopiston englannin kielen laitoksessa. Tutkimme englannin globalisoitumisen seurauksia: millä tavoin englantia juuri nyt puhutaan, miten se on muuttumassa ja ketkä sitä eniten puhuvat.

ELFA-projekti on koonnut ainutlaatuisen miljoonan sanan korpuksen puhuttua akateemista englantia Suomen Akatemian rahoituksella. Korpusaineiston avulla pystytään selvittämään lingua franca -englannin erityispiirteitä ja vertailemaan sitä sekä englannin muiden puhevarieteettien piirteisiin että vieraan kielen oppijoiden kieleen. SELF-projekti tutkii englanninkielistä yliopistopuhetta etnografisemmalla otteella englanninkielisissä koulutusohjelmissa. Ensimmäinen kansainvälinen ELF-konferenssi the ELF Forum pidettiin Helsingissä maaliskuussa 2008.

Lisätietoja antaa professori Anna Mauranen.