Tutkimushankkeet ja -intressit Jatkokoulutus Julkaisut Yhteystiedot

Englantilainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 6. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tutkimus ja jatkokoulutus > Englannin kielen vaihtelu, kontaktit ja muutos

Jos näet useimpien sanojemme alkuperä onkin unohtunut, jokainen sana on ollut aluksi neronleimaus ja tullut käytäntöön, koska se on sinä hetkenä symbolisoinut maailmaa ensimmäiselle lausujalleen ja kuulijalleen. — R. W. Emerson (suom. J. A. Hollo)

VARIENG on englantilaisen filologian oppiaineen yhteydessä toimiva tutkimusyksikkö. Se kuului  vuosina 2000-2011 kahteen otteeseen Suomen Akatemian kansalliseen huippuyksikköohjelmaan.

VARIENG-yksikkö on kansainvälisesti tunnettu erityisesti englannin kielen historian ja korpuslingvistiikan aloihin kuuluvasta tutkimuksesta ja tutkimusvälineiden kehittämisestä. Tutkimusyksikössä on laadittu useita englannin kielen korpuksia eli digitaalisia tekstikokoelmia. Viimeisimmät julkaistut korpukset ovat Early Modern English Medical Texts (2010), Helsingin englannin paikallispuhearkiston Cambridgeshiren korpus (2010) ja uusi editio yksikön tunnetuimmasta korpuksesta, Helsinki Corpus of English Texts (2011). Korpusten kokoamisen lisäksi yksikössä kehitetään mm. varhaisten käsikirjoitusten digitaalisia editioita.

VARIENGin tutkimus keskittyy erityisesti englannin kielen vaihteluun ja muutokseen. Tärkeimpiä tutkimuskohteita ovat mm. historiallinen sosiolingvistiikka ja historiallinen pragmatiikka, englannin maantieteelliset varieteetit, tieteen kielen kehitys sekä kielen muutosprosessien mallintaminen.  Yksikön uusimmissa hankkeissa tutkitaan kielen käytänteiden ja sosiaalisen merkityksen muutosta (2012-16), kielellä arvottamista menneinä vuosisatoina (2013-17) ja reaaliaikaisen kielenmuutoksen haasteita (2014-18).

Tutkimusyksikön tutkijat julkaisevat vuosittain keskimäärin 40 tieteellistä julkaisua monografioista toimitettuihin kirjoihin ja tutkimusartikkeleihin. Lisäksi yksikkö julkaisee omaa elektronista sarjaansa Studies in Variation, Contacts and Change in English. Yksikön tutkijat julkistavat tutkimustaan aktiivisesti kansainvälisissä konferensseissa sekä toimivat asiantuntijatehtävissä ja vierailevina luennoitsijoina. Tutkijat vierailevat aktiivisesti ulkomaisissa yliopistoissa ja kirjastoissa. Yksikössä vierailee vuosittain niin kansainvälisiä huippututkijoita kuin vaihto-opiskelijoitakin.

 

Tutkimusyksikön yhteystiedot:

Tutkimusyksikön johtaja: Professori Terttu Nevalainen

Puhelin: (0)2 941 24742
Käyntiosoite: Unioninkatu 40, 6. krs
Postiosoite: PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
E-sarjan kotisivu: http://www.helsinki.fi/varieng/series/volumes/index.html

Linkkejä

eVARIENG - Studies in Variation, Contacts and Change in English

Kielen kannoilla - Varieng-tutkimusyksikön blogi