Tutkimushankkeet ja -intressit Jatkokoulutus Julkaisut Yhteystiedot

Englantilainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 6. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tutkimus ja jatkokoulutus > Tietoa jatkokoulutuksesta

Oppiminen ei pääty koskaan, Watson. Se on sarja oppitunteja, joista viimeisin on aina paras. — Sherlock Holmes Conan Doylen romaanissa Viimeinen tervehdys (suom. L. ja T. Kukkola)

Jatko-opiskelijavalinnat

Englantilaisen filologian oppiaineessa on tällä hetkellä noin viisikymmentä jatko-opiskelijaa, joiden tutkimusaiheet vaihtelevat kielitieteestä käännöstieteeseen, kirjallisuustieteeseen ja filologiaan. Ohjaajina toimii oppiaineen professoreiden ja yliopistonlehtoreiden lisäksi tutkimusyksikön (VARIENG) tutkijatohtoreita sekä englantilaisen filologian dosentteja ja emeritus/emeritaprofessoreja.

Jatko-opinto-oikeutta haetaan humanistiselta tiedekunnalta. Opinto-oikeus myönnetään ensisijaisesti filosofian tohtorin tutkintoon. Lisensiaatin tutkinnon voi kuitenkin halutessaan suorittaa jatko-opintojen välivaiheena. Ennen jatko-opiskelijaksi hakemista on hyvä miettiä valmiiksi ohjaaja tulevalle väitöskirjalle ja keskustella tutkimusaiheesta mahdollisen ohjaajan kanssa.

Lisätietoa jatko-opiskelijavalinnoista löydät humanistisen tiedekunnan sivuilta.

Yleisiä jatko-opiskeluun liittyviä kysymyksiä voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen hum-postgrad(at)helsinki.fi.

Linkkejä

Sähköpostilistat

Kaikki englantilaisen filologian uudet jatko-opiskelijat liitetään automaattisesti jatko-opiskelijoiden omalle sähköpostilistalle (eng-postgrad(at)helsinki.fi).

Jatko-opintojen ohjaus

Jatko-opiskelun aluksi opiskelija ja ohjaaja sopivat yhteistyöstä allekirjoittamalla jatko-opintojen ohjaussopimuksen, jossa eritellään molempien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet (Ohjaussopimus / Supervision Agreement). Jatko-opintojen ohjaus ei kuitenkaan rajoitu vain omalta ohjaajalta saatuun yksilölliseen ohjaukseen. Eväitä tutkijantyöhön tarjoavat myös seuraavat tahot:

  • tutkijaseminaarit
  • laitoksen/oppiaineen tutkimusprojektit ja tutkijakoulut
  • Helsingin yliopiston seminaarit ja tutkimusprojektit
  • kansalliset ja kansainväliset konferenssit
  • valtakunnalliset tutkijakoulut
  • ulkomaiset yliopistot

Jatkotutkinnon tavoitesuoritusaika on noin neljä vuotta kokopäiväistä opiskelua.

Tutkijaseminaarit

Filologia ja kielitiede

Filologian ja kielitieteen jatko-opiskelijat osallistuvat Englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen tutkimusyksikön eli VARIENGin tutkijaseminaareihin. Tutkimusyksikkö järjestää säännöllisesti tapaamisia, joissa esiintyy niin tutkimusyksikön jäseniä kuin vierailevia tutkijoita.

Kirjallisuus

Kirjallisuuden jatko-opiskelijoiden tutkijaseminaari kokoontuu 4-5 kertaa lukuvuoden aikana. Tapaamisissa työtään esittelevät jatko-opiskelijat, oppinaineen henkilökunnan jäsenet, sekä vierailevat tutkijat. Oppiaineessa on myös yhteisiä tutkijaseminaareja Yleisen kirjallisuustieteen oppiaineen kanssa.

Käännöstiede

Englantilaisen filologian oppiaineella ei ole omaa käännöstieteen tutkijaseminaaria. Käännöstieteeseen erikoistuneet jatko-opiskelijat osallistuvat Käännöstieteen tutkijaseminaariin.

Linkkejä

Tutkijakoulut

Langnet

Langnet on vuonna 1999 perustettu kielentutkimuksen valtakunnallinen tutkijakoulu, jossa toimii noin sata jatko-opiskelijaa ja 150 ohjaajaa yliopistoista ja korkeakouluista ympäri maata. Tutkijakoulun rahoittajina toimivat opetusministeriö sekä Suomen Akatemia.

Englantilaisen filologian toimijat Langnetissa:

Kielen rakenteet käytössä:

Anna Mauranen (ohjelman vetäjä)

Kielen vaihtelu, kielikontaktit ja muutosprosessit:

Irma Taavitsainen (ohjelman vetäjä)
Terttu Nevalainen (ohjaaja)
Helena Raumolin-Brunberg (ohjaaja)

Käännöstiede ja ammattikielten tutkimus:

Ritva Leppihalme (ohjaaja)

Kirjallisuuden tutkimuksen valtakunnallinen tutkijakoulu

Kirjallisuuden tutkimuksen valtakunnallinen tutkijakoulu on seitsemän suomalaisen yliopiston yhteinen tutkijakoulu, jossa tällä hetkellä toimii 11 tutkijaa 14:sta eri kirjallisuustieteen ja vieraan kielen laitokselta ympäri Suomea. Tutkijakoulu järjestää vuosittain 2-3 kaikille kirjallisuustieteen jatko-opiskelijoille avointa seminaaria, 2–3 tutkijakoulun omille tutkijoille tarkoitettua seminaaria, sekä ainakin yhden kansainvälisen konferenssin. Kirjallisuuden valtakunnallisen tutkijakoulun yhdyshenkilönä englantilaisen filologian oppiaineessa toimii professori Bo Pettersson.

Linkkejä