Tutkimushankkeet ja -intressit Jatkokoulutus Julkaisut Yhteystiedot

Englantilainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 6. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tutkimus ja jatkokoulutus

Englantilainen filologia on kansainvälisesti tunnettu tutkimusaktiivinen oppiaine. Tutkimuksen keskeisiä teemoja ovat

  • englannin kielen historian, kielikontaktien ja kielen vaihtelun ja muutoksen tutkimus
  • englannin kielen elektronisten aineistojen eli korpusten kokoaminen, korpustutkimus ja elektroniset editiot
  • englannin kielen asema lingua francana
  • englanninkielisen kirjallisuuden tutkimus 1500-luvulta tähän päivään mm. kerronnallisia, postkolonialistisia ja kognitiivisia suuntauksia soveltaen

Englantilaisen filologian opettajat ovat oman erikoisalansa tutkijoita ja oppiaineen opetus perustuu tutkimukseen.  Oppiaineessa järjestetään kansainvälisiä tieteellisiä konferensseja ja vierailevat tutkijat rikastuttavat toimintaa.

Viimeisimmässä tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen arvioinnissa 2010-2012 englantilaisen filologian tutkijat ilmoittautuivat arvioitavaksi useissa eri tutkimusryhmissä. VARIENG-tutkimusyksikkö sai huippupisteet kansainvälisen huippututkimuksen luokassa (”Research of the participating community represents the international cutting edge in its field”). Englantilainen filologia (silloinen englannin kielen laitos) sai parhaat mahdolliset arviot tutkimuksen arvioinnissa vuosina 1999 ja 2005.

Oppiaineessa toimii useita kielitieteen ja kirjallisuuden isompia ja pienempiä tutkimusprojekteja, joihin maisterivaiheen opiskelijat voivat halutessaan päästä osallistumaan. Hyvä tapa tutustua tutkimuksen maailmaan on tehdä pro gradu -tutkielma oppiaineen jonkin tutkimusprojektin aihepiiristä. Tohtoriopiskelijoiksi haluavien kannattaa tutustua laitoksella käynnissä oleviin tutkimusprojekteihin, sillä ohjausta on tarjolla niiden aihepiireistä.

Oppiaineessa tehtävästä tutkimuksesta saat lisätietoa myös henkilökunnan TUHAT-sivuilta (klikkaa kunkin henkilön nimeä).

 

Kielen kannoilla - Varieng-tutkimusyksikön blogi

Helsinki English Studies - Electronic Journal

eVARIENG - Studies in Variation, Contacts and Change in English