Yhteystiedot

Englantilainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 6. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tietoa oppiaineesta > Tutkintovaatimukset vuonna 1939

Helsingin yliopiston Filosofisen tiedekunnan historiallis-kielitieteellisen osaston tutkintovaatimukset; Osaston luvalla julkaistu elokuussa 1939; Suomalainen Kirjakauppa, Helsinki

Englantilainen filologia

Approbatur

1) Laajempi englannin kielen koulukielioppi, esim. Cronwall, Engelsk grammatik, tai Biese, Englannin kielioppi.
2) Jones, Phonetic Readings in English.
3) Bradley, The Making of English.
4) Yksi selityksillä varustettu Shakespearen draama.
5) Englannin kirjallisuushistorian pääpiirteet.
6) Tyydyttävä nykyisenglannin taito.

Cum laude approbatur

7) N:ot 1-3.
8) Jones, An Outline of English Phonetics.
9) Lindelöf, Grundzüge der Geschichte der englischen Sprache, täydennettävä osilla Sweet’in New English Grammar’ista I tai luentokurssilla.
10) Jokin teos uusenglannin lauseopin alalta, esim. Onions, An advanced English Syntax.
11) Sweet, Second Middle English Primer.
12) Herrig-Förster, British Classical Authors I-II (kielellisesti ja kirjallisesti opittava).
13) Kolme selityksillä varustettua Shakespearen draamaa.
14) Jonkin verran tutustumista englantilaiseen raamattuun.
15) Legouis, A short History of English Literature, tai jokin muu laajempi kirjallisuushistorian käsikirja.
16) Hyvä nykyisenglannin taito.

Laudatur

17) Hyvin suoritettu cum laude approbatur-tutkinto.
18) Jespersen, Growth and Structure of the English Language.
19) Jespersen, Essentials of English Grammar.
20) K a k s i seuraavista vaihtoehdoista: a) Sweet, Anglo-Saxon Primer ja First Middle English Primer, sekä

Förster, Altenglisches Lesebuch; b) perusteellisesti tutustuttava Shakespeareen (vähintään seitsemän draamaa) ja Miltoniin, sekä luettava näitä runoilijoita käsitteleviä biograafisia teoksia; c) luettava jokin laajempi uusenglannin äännehistoriaa esittävä teos, esim. Horn, Historische neuenglische Grammatik, tahi Jespersen, Modern English Grammar I; d) syvempi perehtyminen englannin kielen lauseoppiin (oppikirja tutkijan harkinnan mukaan).

21) Valikoima tekstejä Skeat’in kirjasta Specimens of English Literature 1394-1579.
22) Koulutiedot saksan ja ranskan alalla.
23) Otettava osaa seminaariharjoituksiin.
24) Englanniksi kirjoitettu tutkielma jostakin englantilaisen filologian alalta valitusta aiheesta.
25) Kiitettävä nykyisenglannin taito.

Huom.! Nykyisenglannin taito on hankittava lukemalla eteviä proosateoksia. Cum laude approbatur-tutkintoa varten on luettava vähintään kuuden ja laudatur-tutkintoa varten sen lisäksi vähintään kuuden kirjailijan teoksia, niiden joukossa (laudaturia varten) jokin Englannin historiaa käsittelevä teos. Englantilaisen aikakauskirjallisuuden lukemista suositellaan.