Yhteystiedot

Englantilainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 6. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tietoa oppiaineesta

Englantilaisen filologian opinnot antavat monipuolisen näkemyksen kielestä ja kulttuurista. Valmistuneet toimivat esimerkiksi aineenopettajina, kääntäjinä, tutkijoina sekä monenlaisissa kansainvälisissä hallinto- ja asiantuntijatehtävissä.

Englantilaisen filologian opiskelija syventyy englannin kielen erityispiirteisiin, kielellisiin varieteetteihin, englanninkielisten alueiden kirjallisuuteen ja kulttuureihin sekä englantilaiseen filologiaan tieteenalana. Opinnoissa tarkastellaan ja analysoidaan sekä nykyenglantia että englannin kielen historiallista kehitystä alkuvaiheista nykyiseen  maailmankielen asemaan. Tutkimusaiheiden kirjo on laaja, ja oppiaineessa tehty tutkimus  kansainvälistä huippuluokkaa.

Opiskelijan jo hyvää englannin kielen taitoa kehitetään opintojen edetessä mahdollisimman lähelle englantia äidinkielenään puhuvan, koulutetun henkilön kielenkäyttöä. Opinnoissa voi erikoistua kielentutkimukseen, kirjallisuuteen, kielihistoriaan tai kielenopetukseen.