Börja studera Anvisningar för studerande

Engelsk filologi tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Urvalet av nya studerande

Engelsk filologi kan studeras både som huvud- och biämne. Studierna i engelsk filologi passar dig som är intresserad av engelsk litteratur och kultur och som vill ha en djup förståelse av engelskans strukturer, utveckling och användning runt om i världen.

Vill du studera hos oss?

Läs om urvalet: Sök Till Uni.

Se mer om utbildningar från här.

Engelsk filologi som biämne

Man kan studera engelska som biämne enligt följande:

  • Grundstudier 25 sp (desamma för huvudämnesstuderande)
  • Ämnesstudier 35 sp
  • Fördjupade studier (60 sp)

Biämnesprov

Studenter antas till biämnesstudier i engelska genom ett biämnesprov. Biämnesprov ordnas två gånger om året, på våren och på senhösten. De som blir godkända i höstens biämnesprov inleder studierna redan i januari. Information om följande biämnesprov finns på intranätet Flamma.

Namnen på dem som har godkänts i biämnesprovet meddelas på ämnets anslagstavla. De godkända får också anvisningar om studiestarten till sin e-post. Om du vill veta mer om ditt provresultat, kan du ta del av bedömningen av ditt prov på en särskild mottagningstid som det informeras mer om i samband med provet.

Fristående studier

Det är också möjligt att genomföra studier i engelska som inte inkluderas i examen, som s.k. fristående studier. Studierätt för fristående studier beviljas av Humanistiska fakulteten efter att den har konsulterat huvudämnet. Ett villkor för att studierätt ska beviljas är att den ansökande inte samtidigt avlägger examen vid ett annat universitet. Studierätt beviljas vanligen endast om det är nödvändigt för att höja yrkeskompetensen.  Ofta genomför studenter fristående studier i engelsk filologi för att få behörighet som ämneslärare i engelska. Årligen beviljas cirka 5–10 studenter studierätt för fristående studier i engelsk filologi.

I regel ansöker man om studierätt för fristående studier för vissa studiehelheter (högst 60 studiepoäng), och man kan bli beviljad studierätt för högst två år i taget. De fristående studierna är avgiftsbelagda enligt de studiehelheter som genomförs. För ämneslärarbehörighet krävs grundstudier och ämnesstudier (25 + 35 sp). Fördjupade studier (60 sp) krävs för behörighet som ämneslärare i gymnasiet om engelska är det enda undervisningsämnet.  De fristående studierna är avgiftsfria om studenten har genomfört de obligatoriska pedagogiska studierna för lärare.

Ansökan om studierätt för fristående studier kan göras en gång om året. På fakultetens webbplats finns närmare information om fristående studier, ansökningsprocessen och avgifterna för fristående studier. Antagningen görs på basis av ansökningarna, men ämnet kan också förutsätta att den sökande deltar i ett biämnesprov.

Magisterstudier

Studenter som har avlagt en högskoleexamen i Finland eller utomlands kan antas till studierna i engelsk filologi på magisternivå. Om du har avlagt kandidataexamen vid ett annat finländskt universitet kan du ansöka direkt till studierna i engelsk filologi på magisternivå vid Helsingfors universitet. Du bör dock ha genomfört grund- och ämnesstudier i engelsk filologi (även biämneshelheter duger). De antagna studenterna kan förutsättas genomföra högst 30 studiepoäng kompletterande studier för att uppnå motsvarande innehåll i studierna.

Humanistiska fakultetens antagningsnämnd beslutar om antagningen på basis av handlingarna och huvudämnets utlåtande. Ansökningsblanketten finns på Humanisitiska fakultetens webbplats. Alla sökande får meddelande om resultatet av antagningen per post. De antagna får samtidigt anvisningar om hur man inleder studierna.

Du kan också söka till magisterstudierna i engelsk filologi på basis av en utländsk högskoleexamen eller utländska universitetsstudier. I detta fall ska du ansöka i den internationella antagningen. Ansökningstiderna i den internationella antagningen avviker från den inhemska antagningen.  Ansökningstiderna och närmare information om den internationella antagningen finns på universitetets webbplats.

Ytterligare information om ansökningsprocessen ges av Humanistiska fakultetens urvalsbyrå och Humanistiska fakultetens ansökningsservice. Ämnet engelsk filologi ger tilläggsinformation om studierna i engelska.