Börja studera Anvisningar för studerande

Engelsk filologi tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Studier

Cirka 800 studenter studerar engelsk filologi som huvudämne, och cirka 400 som biämne. Antalet internationella studenter uppgår till cirka 40.

I studierna ingår både föreläsningskurser och undervisning i små grupper. Studieavsnittens prestationssätt varierar från föreläsningar och tentamina till essäer, föredrag och grupparbeten. I studierna ingår både obligatoriska och valfria studieavsnitt, och i och med att studierna framskrider kan studenterna i allt högre grad koncentrera sig på de delområden som intresserar. Man kan påverka sin inriktning inte bara genom valet av huvudämne utan också genom valet av biämnen. Många studenter i engelsk filologi inkluderar också en utbytesperiod vid ett utländskt universitet i sina studier.

Engelsk filologi som huvudämne

Efter studierna i engelsk filologi känner du väl till den engelskspråkiga litteraturen och kulturen och vet mycket om engelska språkets historia och struktur, samt om olika språkvarianter runt om i världen. Du talar och skriver också utmärkt engelska. När du väl kommit igång med studierna kan du själv välja vad du koncentrerar dig på. Du kan bli ämneslärare i engelska, översättare eller hitta din nisch till exempel i medie- eller förlagsbranschen, affärslivet eller vid någon internationell organisation.

Studierna i engelsk filologi är för dig som har utmärkta kunskaper i engelska från gymnasiet och är intresserad av engelskspråkig litteratur och kultur och vill förstå engelska språkets strukturer och utveckling på ett djupare plan, till exempel varför språket uttalas annorlunda än det skrivs.

Hur är det att studera?

Som engelskstuderande går du på föreläsningar och deltar i grupparbeten och tentamina. Du lär dig att skriva essäer och studiedagbok och övar dig i att tala och översätta till engelska.

Ämnet engelska har många mindre och större forskningsprojekt inom språkvetenskap och litteraturforskning som studenter i magisterskedet kan delta i. Ett bra sätt att bekanta sig med forskningens värld är att skriva sin pro gradu-avhandling om ett ämne som hör till ett forskningsprojekt.

Mer information om studier kan man hitta på våra finska och engelska sidor.

Läs mer

English Philology students – Who are they and what do they want?

Ämnesföreningen för studerande vid Engelsk filologi är Sub rf.

Mer information om alumniverksamhet kan man hitta på våra finska och engelska sidor.