Börja studera Anvisningar för studerande

Engelsk filologi tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Ut i arbetslivet

Efter studierna i engelsk filologi kan du arbeta med olika uppgifter inom affärslivet, kultursektorn och förvaltningen.

Beroende på studiernas innehåll kan du arbeta i företag, ministerier, i mediebranschen, på bibliotek och andra kulturinstitutioner, i föreningar och internationella organisationer eller inom turism. Om du studerar på linjen för ämneslärare får du behörighet att arbeta som lärare i engelska i grundskolan, gymnasiet och inom vuxenutbildningen. Om du väljer linjen för översättning kan du arbeta som översättare, tolk eller med andra uppgifter inom interkulturell kommunikation bl.a. inom kultur, förvaltning eller företag. Efter magisterexamen kan du också fortsätta med påbyggnadsstudier som siktar på en karriär som forskare eller lärare vid ett universitet.

Helsingfors universitet har det bredaste utbudet av ämnen, vilket gör det lättare för dig att hitta din nisch på arbetsmarknaden. Det lönar sig att välja ämnen som du är intresserad av och som är nyttiga med tanke på en framtida karriär.

Läs mer om olika karriärval som magistrar i engelska har gjort på sidan: http://www.toissa.fi/

English Philology students – Who are they and what do they want?