Engelsk filologi tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Presentation

Studierna i engelsk filologi ger en mångsidig uppfattning om engelska språket och kulturen. De utexaminerade arbetar t.ex. som ämneslärare, översättare och forskare och med många slags internationella förvaltnings- och expertuppgifter.

Studenterna i engelsk filologi fördjupar sig i engelskans särdrag, språkliga varieteter, litteraturen och kulturen i de engelskspråkiga regionerna samt i engelsk filologi som vetenskapsområde. I studierna granskar och analyserar man både modern engelska och det engelska språkets historiska utveckling från begynnelseskedet till dess nuvarande ställning som världsspråk. Spektret av forskningsteman är brett och forskningen är av internationell toppklass.

Under studiernas gång utvecklas studentens språkkunskaper, som redan från början var goda, tills de ligger så nära språkanvändningen hos en utbildad person med engelska som modersmål som möjligt. Man kan specialisera sig på språkforskning, litteratur, språkhistoria eller språkundervisning.