Länkar Kontaktuppgifter

Engelsk filologi tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Personal

Oppiaineen vastuuhenkilö / Head of Unit
Toimisto / Office
Opetus- ja tutkimushenkilökunta / Teaching and Research Staff