Kontaktuppgifter

Engelsk filologi tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Välkommen!

Engelsk filologi är en genuint internationell enhet, också i fråga om lärarkåren. Enheten satsar på kvalitet, mångsidig forskning och ett mångsidigt studieutbud.

Forskning och undervisning

Undervisningen och forskningen i engelsk filologi fokuserar på olika delområden, från historisk språkforskning till översättningsvetenskap och forskning om skönlitteratur. Vi samarbetar internationellt på alla de områden som ämnets forskare är aktiva inom och våra konferenser lockar deltagare från hela världen.

Vi har inte bara en internationell personal, utan också regelbundet gästande forskare och förläsare från finländska och utländska universitet. Forskningsenheten Research Unit for the Study of Variation, Contacts and Change in English (VARIENG) var tidigare en av Finlands Akademis spetsforskningsenheter. I utvärderingarna av forskningen vid Helsingfors universitet år 1999 och år 2005 fick engelsk filologi (dåvarande Engelska institutionen) högsta vitsord.

Studenterna

Till engelsk filologi som huvudämne antas årligen cirka 60 studenter. Varje år utexamineras cirka 50 filosofie magistrar och en till tre forskarstuderande disputerar för doktorsgraden.  Engelsk filologi är ett populärt biämne. Våra studenter utbildas till mångsidiga experter som arbetar t.ex. som lärare, översättare och forskare eller i andra krävande uppgifter där sakkunskaper i språk, kommunikation och mångkulturalism behövs.