Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Työelämä ja alumnitoiminta Yhteystiedot

Englantilainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 6. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Opiskelu > Maisteriopinnot

Englantilaisen filologian maisterivaiheen opintoihin voidaan hyväksyä joko Suomessa tai ulkomailla korkeakoulututkinnon suorittanut hakija. Jos olet suorittanut kandidaatin tutkinnon jossain toisessa suomalaisessa yliopistossa, voit hakea suoraan englantilaisen filologian maisterivaiheen opintoihin Helsingin yliopistossa. Sinulla tulee kuitenkin olla suoritettuna perus- ja aineopinnot englantilaisessa filologiassa (myös sivuainelaajuudet riittävät). Valitut opiskelijat voidaan velvoittaa suorittamaan enintään 30 opintopistettä täydentäviä opintoja sisällöllisen vastaavuuden saavuttamiseksi.

Valinnan tekee humanistisen tiedekunnan valintalautakunta papereiden sekä haettavan pääaineen lausunnon perusteella. Hakulomakkeen saat humanistisen tiedekunnan verkkosivuilta.Tuloksista ilmoitetaan kaikille hakijoille postitse. Hyväksytyt saavat samalla ohjeet opintojen aloittamista varten.

Voit myös hakea englantilaisen filologian maisteriopintoihin ulkomailla suoritun korkeakoulututkinnon tai yliopisto-opintojen perusteella. Tällöin sinun tulee hakea kansainvälisessä valinnassa. Hakuajat kansainvälisessä valinnassa poikkeavat kotimaisen valinnan hakuajoista. Hakuajat sekä lisätietoa kansainvälisestä hausta löydät yliopiston verkkosivuilta.

Lisätietoja hakuprosessista saat humanistisen tiedekunnan valintatoimistosta sekä Helsingin yliopiston hakijapalveluista. Lisätietoja englannin kielen opinnoista saat englantilaisen filologian oppiaineesta sekä Opintopolku.fi -palvelun kautta:

Hakijapalvelut

Postiosoite: PL 3, 00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite: Fabianinkatu 33 (yliopiston päärakennus), 2. kerros
Puhelin: 02 941 24140 (asiakaspalvelu)
Sähköposti: hakijapalvelut(at)helsinki.fi

Kansainväliset hakijapalvelut

Sähköposti: admissions(at)helsinki.fi

Humanistisen tiedekunnan valintatoimisto

Sähköposti: hum-haku(at)helsinki.fi

Englantilainen filologia

Postiosoite: PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite: Unioninkatu 40 B (6. kerros), 00170 Helsinki
Puhelin: 02 941 22498
Sähköposti: eng-info(at)helsinki.fi

Linkkejä