Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Työelämä ja alumnitoiminta Yhteystiedot

Englantilainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 6. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Opiskelu > Erilliset opinnot

Englannin kielen opintoja voi suorittaa myös tutkinnon ulkopuolella niin sanottuina erillisopintoina. Erillisopinto-oikeuden myöntää humanistinen tiedekunta kuultuaan ensin pääainetta. Opinto-oikeuden saamisen ehtona on, ettei hakija samanaikaisesti suorita tutkintoa jossain toisessa yliopistossa. Lisäksi opinto-oikeuden saa yleensä vain, jos se on tarpeellista ammatillisen lisäpätevyyden saavuttamiseksi. Englantilaisen filologian erillisopintoja suoritetaan usein englannin kielen aineenopettajan pätevyyden saamiseksi. Vuosittain englantilaisen filologian oppiaineeseen otetaan noin 5-10 uutta erillisopiskelijaa.

Erillisopinto-oikeutta haetaan yleensä tiettyihin opintokokonaisuuksiin (enint. 60 opintopistettä), ja sen voi saada kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Erillisopinnot ovat maksullisia sen mukaan, mitä opintokokonaisuuksia suoritetaan. Aineenopettajan pätevyyteen tarvitaan perus- ja aineopinnot (25 + 35 op). Syventävät opinnot (60 op) tarvitaan lisäksi lukion aineenopettajan pätevyyden saavuttamiseksi, silloin kun englanti on ainoa opetettava aine. Erillisopinnot ovat maksuttomia, jos hakijalla on tehtynä opettajalta vaadittavat pedagogiset opinnot.

Haku erillisopintoihin on kerran vuodessa. Tiedekunnan sivuilta löydät myös lisätietoa erillisopinnoista. Valinta tehdään hakemusten perusteella, mutta oppiaine voi myös edellyttää hakijaa osallistumaan sivuainekokeeseen.

Humanistisen tiedekunnan kanslia

Postiosoite: PL 3, 00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite: Fabianinkatu 33 (päärakennus, 2. kerros)
Sähköposti: hum-info(at)helsinki.fi