Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Työelämä ja alumnitoiminta Yhteystiedot

Englantilainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 6. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Opiskelu > Englanti sivuaineena

Englantia voi opiskella sivuaineena seuraavasti:

  • Perusopinnot 25 op (samat kuin pääaineopiskelijoilla)
  • Aineopinnot 35 op
  • Syventävät opinnot 60 op

Sivuainekokeet

Englannin kielen sivuaineopiskelijat valitaan sivuainekokeella. Sivuainekoe järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä sekä loppusyksystä. Syksyn sivuainekokeessa hyväksytyt sivuaineopiskelijat aloittavat opintonsa jo tammikuussa. Seuraavan sivuainekokeen tiedot löydät intranet Flammasta.

Sivuaineopintoihin hyväksyttyjen nimet ilmoitetaan oppiaineen ilmoitustaululla. Hyväksytyt sivuaineopiskelijat saavat myös sähköpostitse ohjeistusta opintojen aloittamiseen. Jos haluat tietää koetuloksestasi tarkemmin, voit tutustua arvosteltuun kokeeseesi erillisenä vastaanottoaikana, josta kerrotaan tarkemmin kokeen yhteydessä.