Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Työelämä ja alumnitoiminta Yhteystiedot

Englantilainen filologia kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 6. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Opiskelu

Englantilaista filologia opiskelee pääaineena noin 800 sekä sivuaineena noin 400 opiskelijaa. Kansainvälisiä opiskelijoita meillä on noin 40.

Opintoihin sisältyy niin luentokurssi- kuin pienryhmäopetusta. Kurssien suoritustavat vaihtelevat luennoista ja tenteistä esseisiin, suullisiin esitelmiin ja ryhmätöihin. Opintohin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia opintojaksoja ja opintojen edetessä opiskelija voi yhä enemmän keskittyä haluamilleen osa-alueille. Pääaineen lisäksi sivuainevalinnoilla voi vaikuttaa omaan suuntautumiseensa. Monet englantilaisen filologian opiskelijat sisällyttävät opintoihinsa myös vaihtojakson jossain ulkomaisessa yliopistossa.

Millaista opiskelu on? Tutustu nykykielten laitoksen hakijasivuihin.

Katso myös: