Opinnäytteet Yhteystiedot

Englannin kääntäminen kuuluu nykykielten laitokseen.

Unioninkatu 40
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen puhelinluettelo

Käyntiosoite:
Metsätalo
6. krs, B-käytävä

Opinnäytteet

Opinnäytteet

Opinnäytteet vuodesta 2010-

Vuonna 2010 ja sen jälkeen valmistuneet opinnäytteet on koottu nykykielten laitoksen gradusivuille.

Opinnäytteet vuoteen 2009 asti

Kouvolan käännöstieteen laitoksesta valmistuneiden opiskelijoiden pro gradu -tutkielmien tiivistelmät sähköisessä muodossa.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

ALANNE-LEHTO, Ritva
On the translation of a European Union document: Commission communication to the Council and the European Parliament: Wise use and conservation of wetlands (XI/644/94).
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, kesäkuu 1996. - 97 s.
Englannin kääntäminen ja tulkinta, pro gradu.
AVAINSANAT: EU, vesiperäiset alueet, käännöstehtävä
Tiivistelmä

ALATALO, Katja
Treatment of Dialects in two Finnish Translations of Lady Chatterley's Lover
Käännöstieteen laitos, Kouvola, marraskuu 2002. - 75 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu
AVAINSANAT: kääntäminen, murteet, kielellinen variaatio, sosiolingvistiikka
Tiivistelmä

ANTAL, Anna-Kinga
Segmentation & display, database ownership, translation pricing – downsides of translation memory systems?
Käännöstieteen laitos, Kouvola, toukokuu 2004. - 68 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: CAT, käännösmuisti, segmentaatio, käännösyksikkö, käännösmuistiohjelmien esitystapa, käännösten hinnoittelumallit
Tiivistelmä

ANTEROINEN, Sami J.
DIVER DOWN - An analysis of Pentti Saarikoski's translation of J.D. Salinger's 'The Catcher in the Rye' with special reference to the word 'phony'
Käännöstieteen laitos, Kouvola, marraskuu 2000. - 106 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: sedimentaatioteoria, "musta laatikko", kaunokirjallisuus, slangi, makro- ja mikrotaso, taktiikka, strategia, Saarikoski-syndrooma, teema
Tiivistelmä
Pro gradu pdf-tiedostona

ANTTILA, Anu
You as a form of address - A study on the translation of address forms from English into Finnish.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, huhtikuu 1993. - 94 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: puhuttelumuodot, sinä vai te, valta, sosiaalinen välimatka, tilanne, kielellinen vaihtelu, Juorukoulu
Tiivistelmä

ARMINEN, Asta
Rite of Passage : a case study of some stylistic aspects in Ernest Hemingway’s short story The Short Happy Life of Francis Macomber and its two Finnish translations.
Kouvola : Käännöstieteen laitos, maaliskuu 2000. - 71 s. + liitteet.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: ekvivalenssi, avainsana, tyyli, tyylipiirre
Tiivistelmä

ASMUNDELA, Saara
Translation Quality Assessment in Self-assessment and Translator Training
Kouvola : Käännöstieteen laitos, elokuu 2004. - 108 s. + liitteet 8 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: translation quality assessment, translator training, self-assessment, assessment criteria
Tiivistelmä

AULAVUORI, Katja
Effects of the digital subtitling software on the subtitling process: A survey among Finnish professional television subtitlers
Kouvola : Käännöstieteen laitos, elokuu 2004. - 108 s. + liitteet 8 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: Tekstittäminen, tekstittäjä, ruututeksti, tv-kääntäjä, ammattillisuus, kyselytutkimus, käännösprosessi, tekstitysprosessi, digitaalinen tekstitysohjelma
Tiivistelmä

AUTIO, Juho
On the treatment of allusions and the use of CAT tools in literary translation with reference to the translation into Finnish of The Children of Men by P. D. James.
Kouvola : Käännöstieteen laitos, elokuu 2001, 68 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: kääntäminen, alluusiot, Leppihalme, CAT
Tiivistelmä

BACKMAN, Katarina
Translating technical texts with emphasis on the LSP found in Loviisa nuclear power plant
Käännöstieteen laitos, Kouvola, huhtikuu 2002. - 36 s. + liitteet 9 s. = 45 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: LSP, tekniset tekstit, kääntäjän tietotaito
Tiivistelmä

BERGH, Annamari
Aspects of translation equivalence and description with special reference to Holmes's and Toury's theories.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, heinäkuu 1994. - 71 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: vastaavuus, käännösteoriat, prosessi, suhteet, normit
Tiivistelmä

BLOM, Oona
Colloquial, Non-Standard Language in Translation – On the Translation into Finnish of African American Vernacular English
Käännöstieteen laitos, Kouvola, marraskuu 2002. - 116 s. + liitteet 30 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: puhekieli, kääntäminen, Yhdysvaltain mustien puhekieli
Tiivistelmä

CARNEGIE-BROWN, Anu
Streetwise humour : on translating humour when it is not the primary element in a TV programme.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, elokuu 1993. - 108 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: huumori, TV-kääntäminen, käännöksen skopos
Tiivistelmä

COUTTS, Outi
On translating a short story : A case study of Lehtori Hellmanin vaimo by Minna Canth.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, joulukuu 1996. - 43 s. + liitteet.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: kääntäminen, novelli, Minna Canth, kulttuurisidonnaisuus
Tiivistelmä

ESKELINEN, Juha
The Good, The Bad and The Allusion
Translating culture specific material to multi-cultural target group.
Käännöstieteen laitos, Kouvola, marraskuu 2000. - 55 s. + liitteet 20 = 75 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT : alluusiot, kääntäminen, kulttuurienvälinen viestintä, kulttuurisidonnaiset ilmaukset
Tiivistelmä

FALCK, Arjaleena
Translation of Legal Languages - The Influence of the European Union On the Finnish LegaI Language
Käännöstieteen laitos, Kouvola, huhtikuu 2002. - 101 s. 
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: EU, lakikieli, kääntäminen
Tiivistelmä

GODENHJELM, Nina
The quality of service of Nokia termbank with a view on principles and process of terminology work.
Kouvola : Käännöstieteen laitos, tammikuu 1999. - 107 s. + 2 liit.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: termipankki, sanastotyö
Tiivistelmä

GREKULA, Sari
Finnish Hoitotestamentti and its translation : Selected aspects of legal translation.
Kouvola : Käännöstieteen laitos, marraskuu 1999. - 53 s. + 16 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: LSP, lakikieli, käännöstoimeksianto, käännösongelmat, termit, luettavuus
Tiivistelmä

GRÖNLUND, Hanne
On translating names and cultural concepts with special reference to the three translated versions of the musical Cats.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, huhtikuu 1993. - 80 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: kulttuurispesifiset käsitteet, kääntäminen, lastenkirjallisuus
Tiivistelmä

HALLIVUORI, Mari
Ornette Birks Makkonen in English - A case study of translating a comic strip.
Kouvola : Käännöstieteen laitos, huhtikuu 1999. - 48 + 31 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: sarjakuva, kääntäminen, huumori, alliteraatio, äänitehosteet
Tiivistelmä

HAMNSTRÖM, Leena
On the translation of children's books with special reference to children's popular literature.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, syyskuu 1997. - 82 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: lasten- ja nuortenkirjallisuuden kääntäminen
Tiivistelmä

HANNULA, Kirsi
Audiovisual translation and the language of medicine
Kouvola : Käännöstieteen laitos, syyskuu 2004. - 72 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: av-kääntäminen, tekstitys, erikoiskieli, lääketieteen kieli
Tiivistelmä

HARTIKKA, Sari
Selected aspects of Snell-Hornby's integrated approach as reflected in two short stories by Fay Weldon and their Finnish translations.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, syyskuu 1996. - 34+25+22 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: integrated approach, literary translation, Fay Weldon
Tiivistelmä

HARTAMA, Marko
Disclosure of subtitling strategies - An Analysis of cinema and video subtitling in a feature film.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, toukokuu 1996. - 48 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: TV-kääntäminen, tekstittäminen
Tiivistelmä

HARVE, Mari
Translating Humorous Culture-Bound Texts : a case study.
Kouvola : Käännöstieteen laitos, toukokuu 2000. - 86+24 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: kulttuurisidonnaisuus, huumori, normit, lingvistiset ja funktionaaliset käännösteoriat
Tiivistelmä

HAVERINEN, Hannu
The Aye Factor: Solutions in conveying dialect and register with regard to the works of Irvine Welsh and James Kelman.
Kouvola : Käännöstieteen laitos, helmikuu 2005. - 68+ liite
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: Murre, rekisteri, käännösprosessi, kääntäjän yhteiskunta- ja kulttuurituntemus
Tiivistelmä

HEIKKINEN, Heidi
On translating a lip-sync dubbed animation with emphasis on the extent of textual reduction in the Finnish translation of The Gallavants.
Kouvola : Käännöstieteen laitos, huhtikuu 2000. - 67 s. + liiteosa.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: animaatiot, dubbaus, synkronilajit, tekstin reduktio
Tiivistelmä

HEINO, Minna
A study of the Terminology Concerning the Formation of Bilaterial Consensual Contracts and Defenses to their Formation in the U.S. and Finland.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, syyskuu 1988. - 99 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: pätevyys, pätemättömyys, kaksipuolisen oikeustoimen päättäminen
Tiivistelmä

HEINONEN, Hannu
On translating computer program reference guides with special reference to the to-infinitive structure denoting purpose.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, huhtikuu 1994. - 62 s. + liitel.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: to-infinitiivi rakenne, käsikirjojen kääntäminen
Tiivistelmä

HILTUNEN, Katja
On audiovisual translation with special reference to translating television documentaries: A case study of the translation process of Africa Extreme
Kouvola : Käännöstieteen laitos, toukokuu 2004. - 43 s. + liitteet
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: audiovisuaalinen kääntäminen, terminologia, dokumenttien kääntäminen,
selostus, tekstitys
Tiivistelmä

HJORT, Minna
Culture-bound Problems in the Translation of Contemporary Anglo-Irish Fiction into Finnish
Kouvola : Käännöstieteen laitos, huhtikuu 2003. - 87 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: Culture-bound translation problems, realias, translation problems related to linguistic culture, Ireland
Tiivistelmä

HONKALA, Petra
An Analysis of Some OECD Texts with Special Reference to Socio-Cognitive Pattern
Kouvola : Käännöstieteen laitos, elokuu 2005. - 80 s. + liitteet 22 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: evaluaatio, OECD, genre, tekstintutkimus
Tiivistelmä

HUJALA, Antti
On Circumlocutions in Defence Policy Jargon
Kouvola : Käännöstieteen laitos, helmikuu 2003. - 82 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: Kiertoilmaukset, käännöspainotteinen tekstianalyysi, jargon, eufemismi, bureaucratese, militarese
Tiivistelmä

HUUSARI, Eeva-Maria
Policy on Business Ethics - a case study on comparing certain differences between two translations of the same source text.
Kouvola : Käännöstieteen laitos, huhtikuu 2000. - 59 + 75 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: työpaikkaohjeet, tekstin funktiot, tekstityypit, puhuttelu, semanttinen/ kommunikatiivinen kääntäminen, relevanssiteoria, dokumentaarinen/instrumentaalinen kääntäminen
Tiivistelmä

HYTTI, Minna
Selected aspects of translating an annual report: A case study - Oy Leo-Longlife Ltd.
Kouvola : Käännöstieteen laitos, maaliskuu 1999. - 100 + 16 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: Annual report, language for special purposes (LSP), business communications
Tiivistelmä

HÄMÄLÄINEN, Tiina
On Lexical Language Change in Literal Texts: - A Case Study of Jane Eyre and Its Two Finnish Translations
Kouvola : Käännöstieteen laitos, huhtikuu 2005. - 71 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: aika, sanaston muutos, lukijan kokemus
Tiivistelmä

JAKONEN, Jouni
Towards the Final Version : A Study of Changes in Translation Versions.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, toukokuu 1992. - 66 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: merkityslajit, kielen ja tekstin ymmärtäminen, prototyyppiteoria, johtopäätelmät
Tiivistelmä

JOUSILA, Päivi
Judaisms in My Name is Asher Lev and its Finnish translation Nimeni on Asher Lev in the light of Mary Snell-Hornby's integrated translation theory.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, maaliskuu 1991. - 62 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: Chaim Potok, kulttuurisidonnaisuus, gestalt
Tiivistelmä

JUKKO, Risto
On the long sentences in William Faulkner's novel The Hamlet and their translations in Finnish.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, lokakuu 1986. - 155 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: Faulkner, Hamlet, tyyli, pitkät virkkeet
Tiivistelmä

JUKKO, Risto
On the long and complex sentences in William Faulkner's novel The Hamlet and their translations in Finnish.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, joulukuu 1992. - 276 s. + s. 277-311 liitel.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, lisensiaatintutkimus.
AVAINSANAT: Faulkner, The Hamlet, pitkät ja polvekkeiset virkkeet

JUMISKO, Jali
A comparison of the existential there constructions in English to their Finnish translations.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, helmikuu 1990. - 85 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: existential there, definiteness, indefiniteness, reference
Tiivistelmä

JURVANEN, Vilja
Connotations of Finnish and English Disability-Related Terms with Special Reference to WHO Classifications
Kouvola : Käännöstieteen laitos, marraskuu 2004. - 109 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: Vammaisuus, ICIDH, ICF, WHO, terminologia, konnotaatiot, sosiaaliturva, valta
Tiivistelmä

JUUTISTENAHO, Katja
Translation criticism and literary translation. A case study of Lawrence Norfolk's novel "Lemprière's Dictionary" and its German and Finnish translations.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, syyskuu 1995. - 101 s. + 4 liitel.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: kaunokirjallisten teosten käännösten kritiikki, käännösten arvosteluperusteet, rakentava kritiikki
Tiivistelmä

JYRINKI, Taina
A comparative study of selected aspects of English colour expressions and their translations into Finnish.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, huhtikuu 1997. - 111 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: värit, erikoisnimitykset, kaunokirjallisuuden kääntäminen
Tiivistelmä

JYRKILÄ, Riitta-Liisa
On metaphors and their translation: a study based on Leon Uris's novel Trinity.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, maaliskuu 1990. - 89 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: kääntäminen, tulkinta
Tiivistelmä

JÄRVENPÄÄ, Kati
Kathie Lee Gifford or Riitta Väisänen? - Translating culture-bound material on Erma Bombeck’s "When you look like your passport photo, it’s time to go home".
Kouvola : Käännöstieteen laitos, helmikuu 2000. - 29 (analyysi) + 36 (käännös) +
29 (lähdeteksti) = 94 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: kääntäminen, kulttuurisidonnaisuus, erisnimet
Tiivistelmä

JÄRVENTIE, Elina
HOW CAN ÄMMÄ BE TWISTED INTO ENGLISH? On translating Culturally Bound Material from Finnish to English.
Käännöstieteen laitos, Kouvola, syyskuu 2001. - 108 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu
AVAINSANAT : Translating, culture, culturally, bound, cultural, categories, Joenpelto, “Neito kulkee vetten päällä”, Sillanpää, “Hurskas kurjuus”, British English, American English, Finnish Civil War
Tiivistelmä

JÄRVINEN, Tiina
Translating interdisciplinary article - Translation of "Discourses of globalization" by Michael J.Shapiro.
Kouvola : Käännöstieteen laitos, marraskuu 1998. - 110 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: Shapiro, globalisaatio, intertekstuaalisuus, kontinentaalifilosofia
Tiivistelmä

KASURINEN, Tiina
On translating the special uses of the modal Will/Would.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, joulukuu 1995. - 103 s. + liitekansio.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: modaalisuus, ekvivalenssi, tekstuaalisuus
Tiivistelmä

KAUPPI, Leena
Kuningas lähtee Ranskaan - The King Goes Forth to France: on Translation of an Opera Text.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, helmikuu 1988. - 92 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: Haavikko, Kuningas lähtee Ranskaan, libretto
Tiivistelmä

KAUTONEN, Hanna
Subtitling culture - on translating culturally bound elements in the TV-series Sex and the City
Käännöstieteen laitos, Kouvola, maaliskuu 2004. - 85 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: av-kääntäminen, kulttuurisidonnaisuus, käännösstrategiat
Tiivistelmä

KEMPPAINEN, Kirsi
Transferring style: A case study of D. H. Lawrence's Lady Chatterley's lover and its two Finnish translations with special reference to male/female language as a stylistic feature in the dialogue.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, huhtikuu 1995. - 90 s. + 1 liitel.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: tyyli, heikkous/vahvuus, kääntäjä
Tiivistelmä

KENTTÄ, Markku
Colloquialism in subtitles
Käännöstieteen laitos, Kouvola, helmikuu 2005. - 78 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: Ruututeksti, tv-kääntäjä, puhekielisyys
Tiivistelmä

KERÄNEN, Timo
How to translate the terminology and vocabulary of U.S. presidential elections into Finnish.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, helmikuu 1987. - 98 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: presidentinvaalit, termistö, sanastotyö
Tiivistelmä

KESKINEN, Pirjo
On translating vocative and informative texts of engineering English - With special reference to factors affecting corporate image and marketing communication and their role related to the style of translating.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, huhtikuu 1997. - 107 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: LSP, EE, informatiivinen ja vetova tekstityyppi, yrityskuva, markkinointi, tyyli, nominaali-ilmaukset, passiivi, viestinnän sävy
Tiivistelmä

KESÄNIEMI, Eija
On Conversation Fillers in English and Their Translation Variants As Exemplified by Some Novels of Agatha Christie.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, huhtikuu 1987. - 87 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: täytelisäkkeet, keskustelu, Agatha Christie
Tiivistelmä

KIISKINEN, Tia
On translating varieties of spoken language in fictional dialogue (with special reference to Elmore Leonard's novel 'Get Shorty' and its Finnish translation 'Hyvä pätkä').
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, huhtikuu 1995. - 85 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: puhekieli, dialogi, kääntäminen
Tiivistelmä

KINNUNEN, Hanna
Subtitling wordplay: a case study of the situation comedy Frasier and its Finnish translations
Käännöstieteen laitos, Kouvola, huhtikuu 2003. - 85 s. + liitteet 49 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: sanaleikit, AV-kääntäminen, tekstittäminen, Frasier
Tiivistelmä

KIVELÄ, Maria
Between the mother tongue and the other tongue – translator’s space in literary translation 
Käännöstieteen laitos, Kouvola, huhtikuu 2002. - 64 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: translation ethics, deconstruction, space of difference.
Tiivistelmä

KLEMOLA, Pauliina
For your eyes only — Translation of literary dialogue
Käännöstieteen laitos, Kouvola, huhtikuu 2002. - 78 s. + liitteet
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: dialogin kääntäminen, puhuttu kieli, kirjoitettu kieli, puheenomaisuus, puhekieli
Tiivistelmä

KNAAPPILA, Jukka
Realia, translation strategies, and subtitling: a study of two comedy sketch shows on DVD
Nykykielten laitos, Helsinki, marraskuu 2009. - 88 s. + liitteet 38 s.
Englannin kääntäminen, pro gradu.
AVAINSANAT: kulttuurisidonnaiset käsitteet, käännösstrategia, tekstittäminen, kotouttaminen, vieraannuttaminen
Tiivistelmä

KOLARI, Hanna
The Importance of Being Funny - on translating humour in Douglas Adams's Hitchhiker's trilogy
Kouvola: Käännöstieteen laitos, toukokuu 2006. - 75 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: kääntäminen, huumori, Douglas Adams, kulttuurierot
Tiivistelmä

KOMONEN, Kirsi
On animal names designating women in English.
Kouvola: Käännöstieteen laitos, marraskuu 1998. - 68 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: naisista käytettävät eläintermit englanninkielessä
Tiivistelmä

KONTTILA, Tero
The Culture of Superheroes - Contextual Issues in the Translation of Superhero Comics
Käännöstieteen laitos, Kouvola, toukokuu 2003. - 108 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: intertekstuaalisuus, kontekstit, kääntäminen, sarjakuvat, supersankarit, tekstuaalisuus
Tiivistelmä

KORHONEN, Mikko
On the Language of Basketball as a Special Language. Research on the Finnish and English Basketball Terminologies with Reference to the Sporting News Pro Basketball Yearbook 1997-98 and its Finnish translation.
Kouvola: Käännöstieteen laitos, huhtikuu 2000. - 66 + 15 + 44 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: erikoiskielet, koripalloterminologia, termivaihtelu
Tiivistelmä

KORPI, Katja
On nonfinite clauses and metaphors in John Updike's short stories "Slippage" and "A Constellation of events" and their translations.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, tammikuu 1997. - 115 + 38 s.
Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: metafora, nonfinite-lauseke, parafraasi, semanttinen kääntäminen
Tiivistelmä

KOSKELAINEN, Päivi
On terminology and systems of concepts of motor insurances for passenger cars: a study with a special reference to translation equivalence.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, tammikuu 1992. - 94 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, sivuaineen tutkielma.
AVAINSANAT: terminologia, sanastotyö, ammattikielet, vakuutus
Tiivistelmä

KOSUNEN, Heli
Sipoon vanha kirkko - The Old Church of Sipoo: 
A Functional Approach to the Process of Translating a Church Brochure
Käännöstieteen laitos, Kouvola, huhtikuu 2003. - 82 s. + liitteet 48 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: käännösprosessi, kohderyhmä, toimeksianto, skoposteoria, kääntäjän vastuu, funktionaalisuus, tekstianalyysi, dokumentaarinen/instrumentaalinen kääntäminen, käännösongelma 
Tiivistelmä

KURSUKANGAS, Petteri
Culturally Bound Elements and their Adaptive Translation in Travel Brochures with Specific Emphasis on Lapland.
Käännöstieteen laitos, Kouvola, marraskuu 2001. - 96 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: kulttuurisidonnaisuus, Lappi, matkailu, matkaesitteet, kääntäminen
Tiivistelmä

KÄSNÄNEN, Arja
On culturally bound elements in Sue Townsend's Novel "The Secret Diary of Adrian Mole Aged 13 3/4" and its Finnish translation "Mikä tsäkä, Hadrianus".
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, huhtikuu 1998 - 71 s.
Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu
AVAINSANAT: kulttuuri, kulttuurisidonnaisuus, nuortenkirjallisuus
Tiivistelmä

LAAVOLA, Liisa
On Translating LSP Texts - A Case Study
Käännöstieteen laitos, Kouvola, huhtikuu 2003. - 66 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: LSP-tekstit, käännösprosessi, kulttuuri, kommunikaatio
Tiivistelmä

LAINE, Kristiina
Translation of a chapter from Josie Dew's novel "Wind in my wheels" and an analysis of cycling terms, proper names and institutional and cultural terms in it.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, huhtikuu 1998 - 32 s. (analyysi) + 27 (liite)
+ 66 (käännös) = 125 s.
Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: termit, pyöräilytermit, liikettä ilmaisevat verbit, henkilön- ja paikannimet, kulttuurisidonnaiset termit
Tiivistelmä

LAITINEN, Emmi
IN FAIR VERONA BEACH, CALIFORNIA... - A comparative study of two translations of a modern film based on a classic play
Käännöstieteen laitos, Kouvola, tammikuu 2005. - 125 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: audiovisuaalinen kääntäminen, tekstittäminen, tiivistäminen, modernisointi, runouden kääntäminen, näytelmien kääntäminen, intertekstuaalisuus
Tiivistelmä

LAITINEN, Kirsi
On translating the FINNRA E18 Thermal mapping report : A case study of translating a technical text.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, huhtikuu 1997. - 52 s. + 31 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: LSP, raportti, informatiivinen tekstityyppi, kommunikatiivinen kääntäminen, termit, luettavuus
Tiivistelmä

LAITINEN, Minna-Liisa
TRANSLATING RELIGIOUS TEXTS: A Case study of Hearing from God by Peter Lawrence
Käännöstieteen laitos, Kouvola, helmikuu 2003. - 63 s. + liitteet 31 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: LSP, uskonnollinen kieli, kääntäminen
Tiivistelmä

LEHTIPUU, Minna
Finnair Translator Network - Outsourcing Translations for Optimizing Process.
Käännöstieteen laitos, Kouvola, huhtikuu 2001. - 82 s. + liitteet.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
Tiivistelmä

LEIMU, Annika
On the terms "huoltaja", "holhooja" and "edunvalvoja" and their English equivalents
Käännöstieteen laitos, Kouvola, toukokuu 2004. - 91 s. + liitteet.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: terminologia, huoltaja, holhooja, edunvalvoja, termi, vastine, määritelmä
Tiivistelmä

LIIKKA, Saija
Success in entrance examination vs. success in studies : a case study on English translation
Studies.
Kouvola: Käännöstieteen laitos, helmikuu 2000. - 108 s. + liitteet 30 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: Englannin kieli, käännökset: arviointi, opintomenestys, pääsykokeet
Tiivistelmä

LILJA, Marjo
False friends and other translation difficulties in the Finnish translation of Rex Stout's Before Midnight
Kouvola: Käännöstieteen laitos, joulukuu 2004. - 63 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: kaunokirjallisuuden kääntäminen, käännösvirheet, petolliset ystävät, false friends
Tiivistelmä

LILJENMAA, Marja-Leena
On translation Equivalence and its Evaluation.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, tammikuu 1988. - 93 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: translation equivalence, evalutation of translation
Tiivistelmä

LILJESTRÖM, Marjatta
Liaison interpreting revisited - A study of the professional profile of a liaison interpreter with special focus on comprehension of speaker meaning
Kouvola : Käännöstieteen laitos, tammikuu 2006. - 64 s. + liitteet 9 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: asioimistulkkaus, tulkkaus, tulkkikoulutus, pragmatiikka, tekstilingvistiikka
Tiivistelmä

LOUHIVUORI, Hannele
On the conceptual role of metaphor : A study based on English proverbs.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, helmikuu 1994. - 86 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: Metafora, sananlaskut, hahmottaminen
Tiivistelmä

LUNDBERG, Aila
On translating drama.
Kouvola : Käännöstieteen laitos, lokakuu 1998. - 67 + 29 (liite 1) + 37 (liite 2).
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: kääntäminen, näytelmien kääntäminen, Caryl Churchill
Tiivistelmä

LÄHDE, Juho
Differences between fact and fiction - An analysis of selected cohesive aspects and their effect on readability in Dan Brown's Da Vinci Code
Kouvola : Käännöstieteen laitos, toukokuu 2006. - 72 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: Koheesio, luettavuus, referenssi, tekstintutkimus
Tiivistelmä

MANNILA, Tuuli-Elina
Bound to Be: The Music of Language and the Language of Music in Lyric Translation With special reference to Aleksis Kivi's "Sydämeni laulu", three translations thereof, and their singability to the respective works of Einojuhani Rautavaara and Jean Sibelius
Kouvola : Käännöstieteen laitos, huhtikuu 2005. - 82 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: Sydämeni laulu, Aleksis Kivi, Jean Sibelius, Einojuhani Rautavaara, runouden kääntäminen, kielen musiikki, Blueprint-metodi, laulettavuus, runokäännösanalyysi
Tiivistelmä

MAYLETT, Robin
The not untranslatable local negation. Translating English understatements formed by local negation into Finnish, with special reference to scalar predicates.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, huhtikuu 1998. - 54 s.
Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: vähätelmä, lause- ja sanakielto, lause- ja sananegaatio, local negation, gradable adjectives, scalar predicates, understatement
Tiivistelmä

METSÄNHEIMO, Oili
Working memory load in foreign language comprehension.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, huhtikuu 1997. - 58 + 11 s.
Översättning och tolkning i engelska språket, pro gradu-avhandling.
AVAINSANAT: arbetsminne, minnesomfång, språkkunskap, språkförståelse
Tiivistelmä

MIETTINEN, Ritva
The Chronicles of Narnia in the Hands of Translators - a Discussion of the Finnish Translations of C.S. Lewis's Narnian Stories.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, syyskuu 1989. - 111 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: C.S. Lewis, lasten käännöskirjallisuus
Tiivistelmä

MONONEN, Riikka Hannele
Translation difficulties caused by specialised language in Patricia Cornwell's
Cause of Death and All That Remains.
Käännöstieteen laitos, Kouvola, huhtikuu 2001. - 66 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: erikoiskieli, lääketiede, viihde- ja kaunokirjallisuus, käännösongelma, terminologia
Tiivistelmä

MUSTONEN, Sirpa
On Means of Attracting the Reader's Attention with Reference to Translability of Advertising Texts.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, elokuu 1989. - 72 s. + 6 kuval.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: suostuttelukieli, mainoskieli
Tiivistelmä

MUUKKA, Tuula
Terminology work : Theoretical basis and practical work.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, helmikuu 1990. - 93 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: termityö, ammattikielet, semantiikka, lasinvalmistussanasto
Tiivistelmä

MYYRYLÄINEN, Pirkko
On terminology work: Theory and practice. A study on word formation with special reference to term formation in data processing language.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, huhtikuu 1996. - 79 s.
Englannin kielen kääntäminen ja tulkinta, pro gradu.
AVAINSANAT: termityö, semantiikka, tietojenkäsittelyn termit
Tiivistelmä

MÄKELÄ, Lauri
Lucid Nonsense - Translating science fiction: A look at one translation and its processes and the problems relating to it, with special reference to the style of the text, neologisms and complex sentences
Käännöstieteen laitos, Kouvola, huhtikuu 2001. - 66 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: Iain M. Banks, tyyli, uudissanat, monimutkaiset virkkeet, tieteiskirjallisuus, kaunokirjallisuus
Tiivistelmä

NEUVONEN, Leena
English Idioms and their Translation with Special Reference to Ruth Rendell's Novels.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, huhtikuu 1991. - 47 + 46 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: kielikuva, idiomi, kääntäminen
Tiivistelmä

NIEMELÄ, Hanna
Intransitive verbs of motion in the language of science and technology - a contrastive analysis of English and Finnish texts.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, marraskuu 1993. - 77 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: liikeverbit, erityiskielet, tekniikka
Tiivistelmä

NIEMINEN, Heidi
A Rash Adventure - Translating fantasy fiction. -
Kouvola : Käännöstieteen laitos , toukokuu 2000. - 95 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: kääntäminen, fantasiakirjallisuus, Sheri S. Tepper, kulttuurisidonnaisuudet, nimet
Tiivistelmä

OKSANEN, Mika
Transference of third-language items in the process of translating fiction
Kouvola : Käännöstieteen laitos, helmikuu 2006. - 68 s. + liitteet 46 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: translation, transference, translation couplet, cultural colour, author's style
Tiivistelmä

PAHKALA, Kirsi
On Defining Human Language: The Design Features in the Language of Humans and Non-Human Animals
Kouvola : Käännöstieteen laitos, helmikuu 2004. - 106 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: Ihmiskielen luonteenomaiset piirteet, kielen määrittely, Hockett, viittomakieli, simpanssit, Washoe
Tiivistelmä

PAJARINEN, Carita
A descriptive study of selected stylistic features in advertising with special reference to English women’s magazines in the mid-1990s.
Kouvola : Käännöstieteen laitos, tammikuu 2000. - 106 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: tyylipiirteet, retoriset kuviot, mainokset, naistenlehdet
Tiivistelmä

PARKKONEN, Riikka
Women's language in translation - A case study of Margaret Atwood's Bluebird's Egg and its Translation Siniparran muna translated by Matti Kannisto.
Kouvola : Käännöstieteen laitos, huhtikuu 1999. - 80 + 1 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: feminismi, naisten kieli, naisten kieli kääntämisessä, kielen seksismi
Tiivistelmä

PARTANEN, Marjo
Five translators - five interpretations. A case study of Emily Brontë's Wuthering Heights and its five translations.
Käännöstieteen laitos, Kouvola, helmikuu 2003. - 88 s. + liite
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: Ajan vaikutus, kääntäjän tausta ja persoona, uudelleenkääntäminen, nainen kääntäjänä
Tiivistelmä

PASILA, Anssi
On the role of English personal and possessive pronouns in creating chains of meaning in texts and their translation into Finnish.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, huhtikuu 1988. - 77 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: teksti, referenssi, persoona- ja possessiivipronominit
Tiivistelmä

PASILA, Päivi
On translating agricultural texts.
Kouvolan käännöstieteen laitos, tammikuu 1999. - 45 + 86 s.
Englantilainen filologia, pro gradu.
AVAINSANAT: maatalous, pellava, terminologia, luettavuus
Tiivistelmä

PELTONEN, Ari
English Reading Comprehension Skills of the First Year Students in Two Upper Secondary Schools
Käännöstieteen laitos, Kouvola, marraskuu 2005. - 136 s. + liitteet 16 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: luetun ymmärtäminen, hahmottamisstrategiat, lukion 1. luokan oppilas, vapaa palautus
Tiivistelmä

PENTTILÄ, Seija
On some stylistic features in Twain's Adventures of Huckleberry Finn and their translation in two Finnish versions.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, joulukuu 1994. - 91 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: tyyli, funktio, merkitys
Tiivistelmä

PESONEN, Anu
On Translating from one’s Native Language into a Foreign Language. A case study of a translation of the Puun Ammattilaiset magazine.
Käännöstieteen laitos, Kouvola, huhtikuu 2002. - 50 s. + liitteet 104 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: Äidinkieli, vieras kieli, kääntäminen, kulttuuri, koehenkilöt
Tiivistelmä

PESONEN, Teemu
Difficulties in legal translation. Linguistic and legal problems
Käännöstieteen laitos, Kouvola, toukokuu 2003. - 83 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: Lakikieli, lakiteksti, erikoiskielet, ekvivalenssiteoriat, vertaileva oikeustiede, sanakirjat
Tiivistelmä

PIETIKÄINEN, Hannele
An Analysis of the Errors and Modifications in the Finnish Translation of Agatha Christie's Partners in Crime.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, helmikuu 1988. - 79 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: error analysis, error, mistake, interlanguage, learner
Tiivistelmä

PIIPARINEN, Marjukka
On neologisms and their translations in science fiction literature.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, maaliskuu 1994. - 88 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: scifi, uudissana, sananmuodostus, luovuus
Tiivistelmä

PINOLA, Petter
"BIG" - FROM NOVICE TO PROFESSIONAL? A study on the development of a subtitler
Käännöstieteen laitos, Kouvola, toukokuu 2006. - 73 s. + liitteet 132 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: kääntäminen, audiovisuaalinen kääntäminen
Tiivistelmä

PUTKINEN, Päivi
Accounting for selected aspects of the progressive form: A case study based on "The New Italians" by Charles Richards.
Kouvola : Käännöstieteen laitos, lokakuu 1999. - 71 + 19 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: kääntäminen, progressiivinen muoto, aspekti, verbimuodot
Tiivistelmä

PUTTONEN, Eija
Terminology in the pensions field. A translation-oriented terminological study of Finnish and UK pension terms.
Kouvola : Käännöstieteen laitos, maaliskuu 2000. - 129 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: terminologia, sanastotyö, kulttuurisidonnaisuus, funktionaalinen ekvivalenssi, eläkkeet
Tiivistelmä

PYRHÖNEN, Päivi
On puns and allusions: translating an extract from Therapy by David Lodge.
Kouvola : Käännöstieteen laitos, huhtikuu 1999. - 68 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: sanaleikki, alluusio, funktionaalinen käännösteoria, function-plus-loyalty, toimeksianto, tekstiefekti
Tiivistelmä

PYYSALO, Mari
On advertising with special reference to selected features in car advertisements in Finnish and English magazines.
Kouvola : Käännöstieteen laitos, maaliskuu 1999. - 75 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: mainonta, autosanasto
Tiivistelmä

RAHIALA, Annariikka
Philatelic Regulations - a Study of a Special Language Text Variety.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, huhtikuu 1992. - 70 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: kääntäminen, erikoiskielet, filatelia, lakikieli
Tiivistelmä

RANTAMÄKI, Annu
Implicature and inference in three levels of drama.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, huhtikuu 1993. - 94 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: implikatuuri, inferenssi, draama, diskurssianalyysi, pragmatiikka
Tiivistelmä

RAUNIO, Mirjam
THE PIK Aircraft - A SUMMARY
On text charasteristics and translation problems.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, helmikuu 1996. - 26 + 92 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: tekninen englanti, lentokonetekniikka
Tiivistelmä

REIMAN, Mika
Legal translation and multilingualism in the European Union with special reference to the Finnish language.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, heinäkuu 1995. - 87 s. + 6 liitel.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: EU, monikielisyys, juridisten tekstien kääntäminen
Tiivistelmä

RINNE, Anna-Karoliina
‘Se on hänen leipäänsä ja voitaan” — Lexical Interference in the Translation of Margaret Atwood’s Bluebeard’s Egg and Other Stories
Käännöstieteen laitos, Kouvola, lokakuu 2001. - 63 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: interferenssi, leksikaalinen, häiritsevä kielellinen vaikutus, alkuteksti, käännös
Tiivistelmä

RONKAINEN, Sanna
From rendyvoos to kukkakaupan katalooki - a study on linguistic variation and the translation process.
Kouvola : Käännöstieteen laitos, marraskuu 1999. - 40 + 27 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: variaatio, käyttäjästä aiheutuva vaihtelu, sosiolekti, tilanteiden vaihtelu, rekisteri, sosiolingvistiikka
Tiivistelmä

ROSSI, Risto
On Cultural Adaption in Finnish Translations of Children's CD-ROM Programs
Käännöstieteen laitos, Kouvola, lokakuu 2000. - 101 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT : kulttuurisidonnaisuus, lastenkirjallisuus, lastenohjelmat, kääntäminen, lokalisointi
Tiivistelmä

RÄTY, Riitta
On Translating Children's Verse: A Comparison of Nicola Bailey's Book of Nursery Rhymes and its Finnish Translation Pullero Pallero ja muita loruja.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, maaliskuu 1989. - 80 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: lastenloru, loppusointu, alkusointu, rytmi, poikkeama
Tiivistelmä

SALIN, Saara
On Cryptology and Its Translation in Fiction: A General Approach with a Case Study
Käännöstieteen laitos, Kouvola, huhtikuu 2005. - 79 s. + liitteet 2 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: Kääntäminen, salakirjoitus, kryptologia, kryptografia, piilokäännös, avoin käännös, covert translation, overt translation, kotouttaminen, vieraannuttaminen, domestication, foreignization
Tiivistelmä

SALMINEN, Ari-Pekka
Biblical allusions and their translation.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, maaliskuu 1994. - 75 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: raamattualluusio, metafora, intertekstuaalisuus
Tiivistelmä

SALONEN, Taru
Naturalness is essential, or On two translations of Stephen King's novel The Eyes of the Dragon.
Käännöstieteen laitos, Kouvola, maaliskuu 2001. - 51 + 23 + 25 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: anglismi, suomennos, tyyli, kaunokirjallisuuden kääntäminen
Tiivistelmä

SANKARI, Ilkka
On terminology of treaty titles in English.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, huhtikuu 1990. - 68 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
Tiivistelmä

SATUKANGAS-POHJOLA, Maarit
Selected aspects of definiteness and indefiniteness : a case study based on Flowers for Mrs Harris by Paul Gallico and its Finnish translation Kukkia rouva Harrisille translated by Heidi Järvenpää.
Kouvola : Käännöstieteen laitos, tammikuu 1999. - 88 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: kääntäminen, artikkelit, määräisyys
Tiivistelmä

SAVIKURKI, Kristiina
Selected translational and textual aspects of Karen Blixen's OUT OF AFRICA : a case study of literary translation.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, lokakuu 1997. - 92 s. + liitteet (11 +17).
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: tekstianalyysi, tekstilajikonventiot, omaelämäkerta, kertomus, sopimus
Tiivistelmä

SAVOLAINEN, Suvi
Intertextuality within a structuralist framework for translation - with special emphasis on the problem of interpretation and Ted Hughes's Birthday Letters as a sample text
Käännöstieteen laitos, Kouvola, marraskuu 2002. - 70 s. + liitteet
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: intertekstuaalisuus, strukturalismi, tekstianalyysi, merkitysprosessi, tulkinta, Ted Hughes, PTP-malli, runous
Tiivistelmä

SEPPÄ, Eeva
Aspects of Translatability: A Case Study of All the Lonely People by Marcia Muller
Käännöstieteen laitos, Kouvola, huhtikuu 2004. - 45 + 18 s. + liitteet 8 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: kaunokirjallisuuden kääntäminen, käännettävyys, alluusiot, erisnimet, käännösvaihtoehtojen vertailu
Tiivistelmä

SEPPÄLÄ, Marjukka
On translating a corporate annual report.
Kouvola: Käännöstieteen laitos, helmikuu 1999. - 42 + 32 (liite 1) + 49 s. (liite 2)
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: yrityksen vuosikertomus, erikoisalan kielet, laskentatoimi, funktionaalinen käännösteoria
Tiivistelmä

SILVÁN, Jerry
On Translating Humor on the Basis of Marx Brothers Movies.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, elokuu 1988. - 76 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: huumori, tv-kääntäminen, kääntymättömyys
Tiivistelmä

SIMPANEN, Tarja
On abridged translations Thomas Malory's Le Morte D'Arthur and Peter Straub's Ghost Story.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, helmikuu 1997. - 69 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
Tiivistelmä

SUURKUUKKA, Tessa
On translating spoken language with special reference to Anna-Leena Härkönen's Häräntappoase.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, maaliskuu 1998. - 120 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: puhekielen kääntäminen, kirjallisuuden kääntäminen, idiomien kääntäminen.
Tiivistelmä

SÄÄSKI, Paula
Study of some British and Finnish scouting and guiding terms and general comparison of their semantic fields.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, marraskuu 1990. - 57 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: Scout, Guide, partiolainen, semantic fields
Tiivistelmä

TALASTIE, Suvi
Terminology Work in Advertising: Brand, Co-brand and Sub-brand and their Finnish Equivalents
Käännöstieteen laitos, Kouvola, toukokuu 2004. - 63 sivua + liitteet
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: terminologia, mainonta, markkinointiviestintä, MultiTerm, sanastotyö, vastine, termien muodostuminen
Tiivistelmä

TALKA-TARKKONEN, Anne
Aspects on subtitling: Translating modality in news on Finnish television.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, toukokuu 1997. - 83 + liitteet 72 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: TV-kääntäminen, ruututekstitys, TV-kääntämisen suositukset, modaalisuus
Tiivistelmä

TARKIAINEN, Nina
Medusa’s Child - on some aspects of pivot subtitling.
Kouvola. Käännöstieteen laitos, maaliskuu 2000. - 73 s. + 77 (liitteet)
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: AV-kääntäminen, tekstitys, ajastus, ykköskäännös, kakkoskäännös, katsojatutkimus
Tiivistelmä

TATTARI, Aimo
Translating a Technical Manual - Practical Aspects and Challenges of the Digital Era
Käännöstieteen laitos, Kouvola, tammikuu 2003. - 73 (analyysi) + 81 (käännös) + 2 (kyselylomake) = 156 sivua
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: Käytännön käännösprosessi, digitaalinen videoeditointi, IT-teknologia, sähköinen media, sähköiset työkalut, käännöksen laadunarviointi
Tiivistelmä

TERHO, Juha
On Redundancy and Readability : Translating Broca's Brain
Käännöstieteen laitos, Kouvola, lokakuu 2000. - 48 s. + liitteet 48 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT : luettavuus, redundanssi, koreferenssi, skoposteoria, kansantajuistaminen
Tiivistelmä

TERMONEN, Sanna
Translation equivalence as a semiotic category.
Kouvola : Käännöstieteen laitos, huhtikuu 1999. - 51 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: käännösekvivalenssi, semiotiikka, kääntäminen
Tiivistelmä

TIAINEN, Minna
Linguistic Violation in Advertising: A descriptive study on the language of advertising with special respect to figurative language
Käännöstieteen laitos, Kouvola, elokuu 2002. - 101 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: Kielen normit, yhteistoiminnan periaate, maksiimit, mainoskieli, implikatuurit, retoriikankuviot, metaforat, kielikuvat
Tiivistelmä

TOIVONEN, Teemu
Translating race reports. Case study: Translation and analysis of two Formula One race reports
Käännöstieteen laitos, Kouvola, elokuu 2002. - 101 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: LSP, terminologia, translation methods, translation assessment
Tiivistelmä

TUHKANEN, Taina
An approach to the process of interpreting and translating poetry.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, maaliskuu 1994. - 105 + 8 s. liitel.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: integrationaalinen semantiikka, viitekehys, viitekenttä
Tiivistelmä

TUOMINEN, Anitta
Aspects of translating dialogue with special reference to Anne Tyler's novel Celestial navigation.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, huhtikuu 1997. - 105 s. + liite.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
Tiivistelmä

TUOMINEN, Nina
Translating for the Theatre: On Culture-Specific Elements in Ray Cooney’s Farce Out of Order and Their Treatment in Two Finnish Translations
Käännöstieteen laitos, Kouvola, kesäkuu 2005. - 80 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: kääntäminen, teatteri, kulttuurisidonnaisuus, akkulturaatio, kotouttaminen, vieraannuttaminen, käsitteet, vastaavuus
Tiivistelmä

TUPPURAINEN, Anu
On Translating Maria Edgeworth's Castle Rackrent - A Relevance-Theoretic Case Study
Käännöstieteen laitos, Kouvola, huhtikuu 2003. - 61 s. + liitteet 23 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: kaunokirjallisuuden kääntäminen, relevanssiteoria, epäsuora ja suora kääntäminen, kommunikatiiviset vihjeet
Tiivistelmä

TURIAINEN, Päivi
On patent procedures and translation of patent applications.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, syyskuu 1996. - 52 s. + liitel.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: patentti(hakemus) suojapiiri, minilekti, skopos
Tiivistelmä

VALLI, Kati
I Want To Do It All Over Again! A self-reflective study on improvements in retranslation
Kouvola : Käännöstieteen laitos, huhtikuu 2006. - 78 s. + liitteet 46 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: uudelleenkääntäminen, autoreflektio, käännösprosessi, LSP, terminologia
Tiivistelmä

VALTONEN, Pietari
On the treatment of slang in translation.
Kouvola : Käännöstieteen laitos, marraskuu 1999. - 77 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: slangi, variaatio, sosiolingvistiikka, kääntäminen
Tiivistelmä

VARJOLA, Pasi
On word-play and proper names in the Astérix comic book "Le bouclier Arverne".
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, lokakuu 1994. - 64 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: sanaleikit, erisnimet, käännösmenetelmät, korvaus, kompensointi
Tiivistelmä

VARTIO, Maija
Lexical cohesion devices and their contribution to the comprehension of texts in children's and adults' books.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, marraskuu 1992. - 69 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: koheesio, koherenssi, teksti, viittaussuhteet
Tiivistelmä

VIRTANEN, Kirsi
Translating a single source language word by several target language versions : A case study on the translation of the book "The cry of the soul".
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, marraskuu 1996. - 71 + (536) s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: kirjallisuuden kääntäminen, uskonnollinen kielenkäyttö, ekvivalenssi
Tiivistelmä

VIRTANEN, Maria
Metaphors as culture-specific components of language in Sinuhe egyptiläinen and their
treatment in the English translation The Egyptian.
Kouvola : Käännöstieteen laitos, tammikuu 2000. - 116 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: metafora, kulttuurispesifisyys, mielikuvaskeema, lähdetekstin analyysi
Tiivistelmä

VISKARI, Minna
Translation of dialect with reference to The Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain and its two Finnish translations.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, maaliskuu 1991. - 79 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: murre, kääntäminen, Huckleberry Finn
Tiivistelmä

VÄLIKANGAS-LÖYTTY, Taru
Kinship terms and terms of endearment as forms of address in contemporary English : An exploratory study on age-, sex- and mood-related variation in their usage.
Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, huhtikuu 1994. - 79 s. + liitel.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: sukulaisuussanat, hellittelysanat, sosiolingvistiset muuttujat
Tiivistelmä

YLÄOUTINEN, Heidi
CHALLENGEON THE AIR - REDEFINING TRANSLATION COMPETENCE. 
A communicative approach to a journalist's translation competence as reflected on MTV3 News and Current Affairs.
Käännöstieteen laitos, Kouvola, huhtikuu 2003. - 61 s. + liitteet 23 s.
Englannin kääntäminen ja tulkkaus, pro gradu.
AVAINSANAT: uutiskääntäminen, konsekutiivitulkkaus, televisio, kommunikatiivinen kompetenssi
Tiivistelmä