Engelsk översättning tillhör Institutionen för moderna språk.

Unionsgatan 40 B
Fi-00014 Helsingfors universitet

Institutionens telefonkatalog

Presentation

Tietoa oppiaineesta

Undervisningen i översättning har sina rötter i de fyra språkinstitut som grundades i Finland i övergången från 1960- till 1970-talet. Ett av dessa var språkinstitutet i Kouvola, med staden Kouvola som huvudman. Institutet inledde sin verksamhet 1.8.1971. Mellan åren 1971 och 1981 utexaminerades sammanlagt 377 diplomöversättare som genomfört en treårig utbildning vid institutet. I examen ingick två språk – engelska, svenska och ryska var huvudspråk och som biämne erbjöds utöver de nämnda språken också tyska.

1.8.1981 övertog staten ansvaret för språkinstitutet i Kouvola och det fusionerades med Helsingfors universitet som Kouvola institution för översättarutbildning. Mellan 1998 och 2009 var institutionens namn Institutionen för översättningsvetenskap och den hörde till Helsingfors universitets humanistiska fakultet.

Hösten 2009 flyttade översättningsämnena till Helsingfors och engelsk översättning knöts till Engelska institutionen. Från och med institutionsreformen 2010 hör engelsk översättning till den nybildade Institutionen för moderna språk. Samarbetet med andra översättningsämnen, engelsk filologi och de aktörer som ansvarar för ämnets obligatoriska biämnen fortsätter.