Kontaktuppgifter

Engelsk översättning tillhör Institutionen för moderna språk.

Unionsgatan 40 B
Fi-00014 Helsingfors universitet

Institutionens telefonkatalog

Välkommen till webbplatsen för ämnet engelsk översättning!

Etusivu

Ämnet engelsk översättning erbjuder en utbildning med målet att studenten tillägnar sig dels utmärkta muntliga och skriftliga färdigheter i både finska och engelska, dels förmåga att använda språken med kreativitet och sakkunskap. Översättarutbildningen är en mångsidig och bred utbildning, som är inriktad på sakkunskap och professionalism i språk och kultur.

Till en översättares yrkeskunnighet hör förutom språkkunskaper även kulturkännedom, översättningskommunikation, mångsidiga färdigheter i informationssökning samt kunskaper i språk- och översättningsteori.  Studierna omfattar även språkbruk och översättning inom olika fackområden, t.ex. teknik, handel, medicin och juridik.  Studenterna förbereds för arbetslivet genom att de i den mån det är möjligt får autentiska översättnings-, tolknings- och språkkonsultationsuppdrag.