Engelsk översättning tillhör Institutionen för moderna språk.

Unionsgatan 40 B
Fi-00014 Helsingfors universitet

Institutionens telefonkatalog

Forskning

Tutkimus ja jatkokoulutus

Den finländska forskningen i översättning är känd och erkänd ute i världen. Forskningen i engelsk översättning fokuserar på teman med anknytning till utbildning och nätundervisning och på översättning till finska genom tiderna, AV-översättning och diskursforskning. Doktorsavhandlingar och postdoktoral forskning har en viktig ställning i personalens arbete, och studenterna uppmuntras att i ett tidigt skede ta sig an intressanta forskningsämnen och lämpliga metoder. Lärarnas forskningsämnen presenteras närmare på de anställdas egna webbsidor.

Ansök till forskarstudier

Den som är intresserad av forskarstudier och av att skriva en doktorsavhandling ska kontakta professorn i ämnet eller universitetslektorerna.

Humanistiska fakultetens webbplats för forskarutbildning finns det information om hur man söker till påbyggnadsstudier.