Yhteystiedot

Englannin kääntäminen kuuluu nykykielten laitokseen.

Unioninkatu 40
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen puhelinluettelo

Käyntiosoite:
Metsätalo
6. krs, B-käytävä

Tietoa oppiaineesta

Tietoa oppiaineesta

Kääntämisen opetuksen juuret Suomessa ovat 1960–70-lukujen taitteessa perustetuissa neljässä kieli-instituutissa. Näistä yksi oli Kouvolan kaupungin ylläpitämä Kouvolan kieli-instituutti, joka aloitti toimintansa 1.8.1971. Kolmevuotisen diplomikielenkääntäjän tutkinnon suorittaneita valmistui Kouvolasta vuosina 1971–1981 kaikkiaan 377. Tutkinto koostui kahdesta kielestä – pääkielinä olivat englanti, ruotsi ja venäjä sekä mahdollisina sivukielinä em. kielten lisäksi saksa.

Kouvolan kieli-instituutti valtiollistettiin 1.8.1981, jolloin se liitettiin Helsingin yliopistoon Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitoksena. Vuosina 1998–2009 laitoksen nimi oli käännöstieteen laitos ja se kuului Helsingin yliopiston humanistiseen tiedekuntaan.

Syksyllä 2009 kääntämisen oppiaineet siirtyivät Helsinkiin, englannin kääntäminen englannin laitoksen yhteyteen. Vuoden 2010 laitosuudistuksen myötä englannin kääntäminen on osa uutta nykykielten laitosta. Yhteistyö muiden kääntämisen oppiaineiden, englantilaisen filologian sekä oppiaineen pakollisia sivuaineita järjestävien tahojen kanssa jatkuu.