Yhteystiedot

Englannin kääntäminen kuuluu nykykielten laitokseen.

Unioninkatu 40
00014 Helsingin yliopisto

Laitoksen puhelinluettelo

Käyntiosoite:
Metsätalo
6. krs, B-käytävä

Tervetuloa englannin kääntämisen verkkosivuille!

Etusivu

Englannin kääntämisen opetus Helsingin yliopistossa kandidaattitasolla päättyy heinäkuussa 2020. Tutkinnonsuoritusoikeuden jo saaneet opiskelijat voivat suorittaa kandidaattitutkintonsa loppuun heinäkuussa 2020 päättyvän siirtymäkauden aikana.

Elokuusta 2017 alkaen englannin kääntämistä voi Helsingin yliopistossa hakea opiskelemaan vain Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman kautta, jossa englannin kääntäminen muodostaa yhden opintosuunnan.

Englannin kääntämisen oppiaine tarjoaa opiskelijoilla koulutusta, jossa pyritään sekä englannin että suomen kielen erinomaiseen suulliseen ja kirjalliseen taitoon sekä kykyyn käyttää kieltä luovasti ja asiantuntevasti. Kääntäjänkoulutus on monipuolista ja laaja-alaista, kielen ja kulttuurin asiantuntijuuteen ja ammattilaisuuteen tähtäävää koulutusta.

Kääntäjän ammattitaitoon kuuluvat kielitaidon ohella kulttuuriosaaminen, käännösviestinnän hallinta, monipuoliset tiedonhakutaidot sekä kieli- ja käännösteorian tuntemus. Opinnoissa perehdytään myös tiettyjen erikoisalojen kielenkäyttöön, kuten tekniikan, kaupan, lääketieteen ja juridiikan teksteihin ja niiden kääntämiseen. Opiskelijoita valmennetaan työelämään järjestämällä heille mahdollisuuksien mukaan oikeita käännös-, tulkkaus- ja kielikonsultointitoimeksiantoja.

Suomessa on tehty useita selvityksiä ja lakeja, jotka korostavat tai edellyttävät korkeatasoista kääntäjänkoulutusta. Näihin kuuluu mm. Kotimaisten kielten laitoksenjulkaisema kielipoliittinen toimintaohjelma Suomen kielen tulevaisuus sekä auktorisoitujen kääntäjien tutkintoa ja toimintaa säätelevä Laki auktorisoiduista kääntäjistä (2007/1231). Kielipoliittisessa toimintaohjelmassa – kuten vastaavissa kannanotoissa aiemminkin – todetaan korkeatasoisen kääntämisen tärkeä merkitys maassamme. Auktorisointia käsittelevässä laissa korostetaan kääntämisen ominaispiirteitä sekä tutkimuskysymyksissä että opetuksen päämäärissä.


Memsource

Englannin kääntämisen oppiaine on saanut käyttöönsä ilmaisen Memsource Academic -ohjelmistoversion.

Memoq

Kilgray Academic Program jäsen.