Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksen henkilökunta osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen keskusteluun edustamillaan tieteenaloilla.